Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018 11:28

Αναθέτουν την οριοθέτηση του Καραμπογιά για να «νομιμοποιήσουν» αυθαιρεσίες;…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από το Δήμο Καλαμάτας, με απόφαση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, πρόκειται να ανατεθεί «Μελέτη επικαιροποίησης και συμπλήρωσης οριοθέτησης ρέματος βόρειας περιοχής Καλαμάτας (Καραμπογιάς)». Πριν από αυτό όμως ο Δήμος Καλαμάτας φρόντισε, μέσω της ΔΕΥΑΚ, να προβεί σε εργασίες σε τμήμα της κοίτης του Νέδοντα, οι οποίες όμως κρίθηκαν παράνομες και γι’ αυτό έχει επιβληθεί και πρόστιμο από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου…

Για την εκπόνηση της μελέτης έχει ήδη αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας την ανάληψη δαπάνης ύψους 16.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ήδη ένα τμήμα του Καραμπογιά, στην εκβολή του στο Νέδοντα, είναι οριοθετημένο. Με τη συγκεκριμένη οριοθέτηση όμως υπάρχουν σειρά προβλημάτων και κυρίως φαίνεται ότι έχει οριοθετηθεί όχι η φυσική κοίτη του ρέματος αλλά αυθαίρετο τμήμα του που οριοθετείται από τους γνωστούς μαντρότοιχους.

Στο συγκεκριμένο τμήμα δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα σε περιπτώσεις νεροποντής και πλημμυρίζει η ευρύτερη περιοχή, ενώ το Σεπτέμβρη του 2016 έσπασαν οι μαντρότοιχοι και προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές.
Στ.Μ.