Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 00:48

Φόρος για να πάμε στον άλλο κόσμο... ΦΠΑ 24% στα τέλη ταφής και εκταφής…

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Την επιβολή ΦΠΑ 24% στα τέλη ταφής και εκταφής, στο νεκροταφείο Καλαμάτας, αποφάσισε χθες το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ύστερα από προφορική οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στο εξής ακόμη και στον άλλο κόσμο να πάει κανείς θα πρέπει να πληρώνει «διόδια»… Πάντως η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε η επιβολή του ΦΠΑ στα τέλη ταφής και εκταφής να μην επιβαρύνει τον κόσμο και συγκεκριμένα, μειώνεται το ύψος των τελών ώστε με την επιβολή του ΦΠΑ το τελικό ποσό να ανέλθει στο ύψος των τελών που ίσχυαν μέχρι χθες που δεν επιβαλλόταν ο φόρος…

Ειδικότερα, το ύψος των τελών ταφής στην α’ και β’ ζώνη του νεκροταφείου Καλαμάτας ανερχόταν στα 120 ευρώ, ενώ με τη χθεσινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μειώνεται στα 96,78 ευρώ και με την πρόσθεση του ΦΠΑ 24% το συνολικό ποσό ανέρχεται και πάλι στα 120 ευρώ. Αντίστοιχα στη γ’ ζώνη το τέλος ταφής είναι 80 ευρώ, ενώ τα τέλη εκταφής στην α’ ζώνη είναι 170 ευρώ, στη β’ ζώνη 120 ευρώ και στη γ’ ζώνη 100 ευρώ.

Το σκεπτικό για την επιβολή του ΦΠΑ είναι ότι ταφή και εκταφή γίνεται, εκτός από το Δήμο και από ιδιότητες. Δεν μπορεί όμως να υπόκεινται σε ΦΠΑ μόνο οι ιδιότητες και όχι ο Δήμος, γιατί αυτό αποτελεί στρεβλό ανταγωνισμό. Έτσι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κάλεσε το Δήμο να επιβάλλει στα τέλη ταφής και εκταφής το συγκεκριμένο φόρο.

Ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών, σύμβουλος της πλειοψηφίας Δημήτρης Μπούχαλης, υπερψήφισε την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην όμως τόνισε ότι διαφωνεί με αυτή και ειδικότερα με το γεγονός ότι η οδηγία για την επιβολή του ΦΠΑ έχει δοθεί προφορικά και όχι εγγράφως, παρότι ο Δήμος έχει ζητήσει εγγράφως από τους αρμοδίους οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει.
Στ.Μ.