Σάββατο, 02 Ιουνίου 2018 10:52

Ο Δήμος δεν ξέρει σε ποιον έχει παραχωρήσει θέσεις στάθμευσης αμεα, θα τις πάρει όλες πίσω!

Ο Δήμος δεν ξέρει σε ποιον έχει παραχωρήσει θέσεις στάθμευσης αμεα, θα τις πάρει όλες πίσω!

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανακληθούν όλες οι παραχωρημένες θέσεις στάθμευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες και αμέσως θα εκδοθούν νέες σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, για χρονική διάρκεια δύο χρόνων. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος δεν γνωρίζει ακριβώς σε ποιους έχουν παραχωρηθεί τέτοιες θέσεις, εάν πληρούν πράγματι τα κριτήρια που βάζει η νομοθεσία, ακόμη και εάν εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή…

Μετά από επανειλημμένες ερωτήσεις του δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας, Δημήτρη Φαββατά, ο οποίος ζητάει στοιχεία για τα πρόσωπα στα οποία έχουν παραχωρηθεί θέσεις στάθμευσης και για το αν τους έχουν παραχωρηθεί νομίμως, ήρθε το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποσύρθηκε όμως, ύστερα από απόφαση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος αναγνώρισε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αυτό το θέμα γιατί αφενός εμπλέκονται διαφορετικές υπηρεσίες και αφετέρου και από τις υπηρεσίες του Δήμου δεν υπήρχε ο αναγκαίος και τακτικός έλεγχος.

Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανακληθούν όλες οι παραχωρήσεις θέσεων στάθμευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, θα εκδοθούν αμέσως νέες άδειες σε όσους προσκομίσουν τα στοιχεία που ορίζονται από τη νομοθεσία με χρονική διάρκεια δύο χρόνων, ενώ θα γίνεται τακτικός έλεγχος.
Στ.Μ.