Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018 10:49

Άλλαξε προϊσταμένους ο δήμαρχος, αναμένονται και μεγαλύτερες ανακατατάξεις

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Νέους προϊσταμένους όρισε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, σε Τμήματα των Διευθύνσεων του Δήμου Καλαμάτας, με σημαντικότερη τη μετακίνηση της Χριστίνας Λυκουργιά από το Τμήμα Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας στο Τμήμα Αυθαιρέτων της Πολεοδομίας. Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν μεγαλύτερες ανακατατάξεις προσεχώς στο διοικητικό σχήμα του Δήμου και τη λειτουργία του και ήταν αναμενόμενες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου θέσεις προϊσταμένων είχαν μείνει κενές μετά τις πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις στελεχών…

Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων ορίστηκε η Ειρήνη Τούντα, στη θέση του Παναγιώτη Νασόπουλου.

Ο Παναγιώτης Νασόπουλος ορίστηκε προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων και Εφαρμογών της Τεχνικής Υπηρεσίας, στη θέση της Χριστίνας Λυκουργιά.

Η Χριστίνα Λυκουργιά ορίστηκε προϊσταμένη στο Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών και Αυθαιρέτων της Πολεοδομίας, στη θέση της Νίκης Κομπότη.

Ο Θανάσης Ζαμπάρας ορίστηκε προϊστάμενος του Τμήματος Αστυνόμευσης και Φύλαξης της Δημοτικής Αστυνομίας, στη θέση του Νίκου Πατσαρίνου.

Επιπλέον ο δήμαρχος όρισε αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Νομικών Προσώπων τον Χρήστο Αλεξανδρόπουλο, στη θέση της Ειρήνης Τούντα.

Ακόμη όρισε αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης του ΚΕΠ τον Θανάση Σταθόπουλο στη θέση του Θανάση Ζαμπάρα.

Στ.Μ.