Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018 21:29

Η μνήμη των σεισμών της Καλαμάτας και τι πρέπει να κάνουμε

Του Στάθη Σταματόπουλου* 
Ημέρα μνήμης και περισυλλογής η σημερινή επέτειος των σεισμών του 1986, τονίζει ο εκπρόσωπος των έξι δημοτικών συμβούλων της δημοτικής ομάδας “Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες” Στάθης Σταματόπουλος (οι υπόλοιποι είναι οι Μαρία Βεργινάδη, Κώστας Γεωργακίλας, Γιάννης Θεοφιλόπουλος, Σταμάτης Μπεχράκης και Δημήτρης Φαββατάς). Αναφέρει όμως ακόμη ότι εκτός από το να θυμόμαστε είναι ανάγκη να υπάρχει ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός πρόληψης και αντιμετώπισης των σεισμών και καταθέτει προτάσεις της δημοτικής ομάδας για το τι χρειάζεται να γίνει:...

“Η ημέρα αυτή  για την Καλαμάτα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της  Μεσσηνίας, είναι και θα παραμείνει ημέρα μνήμης και  περισυλλογής.

Συγχρόνως,  η δημοτική μας Παράταξη εκτιμά ότι έχουν γίνει σοβαρά βήματα αντισεισμικής προστασίας,  υπό την επίδραση του οδυνηρού, για τους δημότες της Καλαμάτας, βιώματος των σεισμών του 1986,  με την, κατά καιρούς, λήψη νομοθετικών μέτρων . Από το θλιβερό εκείνο γεγονός, μέχρι και σήμερα,  προστίθενται διαρκώς ενέργειες και μέτρα στην κατεύθυνση της αντισεισμικής προστασίας (π.χ. βελτίωση αντισεισμικού  κανονισμού κλπ).

Θα  πρέπει  όμως, σε  τακτά χρονικά  διαστήματα, να  εξετάζεται, από την  κεντρική διοίκηση, αλλά  και από την τοπική αυτοδιοίκηση,   εάν τα μέτρα αυτά είναι ικανοποιητικά  και επαρκή, με κριτήριο τις νέες τεχνικές δυνατότητες  ή μεθόδους προστασίας.

Ειδικότερα,   στην περιοχή του  Δήμου μας, αλλά και  την ευρύτερη περιοχή της  Μεσσηνίας, η οποία είναι έντονα  σεισμογενής, υφίσταται ανάγκη βελτίωσης  όλων των σχεδιαζόμενων μέτρων, η καταγραφή και  η διαπίστωση της κατάστασης των κτιρίων, ιδίως  των δημοσίων και των δημοτικών, η διαφανής αξιολόγηση  και αξιοποίηση των συμπερασμάτων των ελέγχων, η ενημέρωση,  καθοδήγηση και εκπαίδευση του πληθυσμού και πρωτίστως των μαθητών,  από πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

Όσον αφορά τουλάχιστον  στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, η  ουσιαστική αντισεισμική προστασία βαθαίνει,  όταν συνδέεται με τη συλλογική δράση στις κρίσιμες στιγμές , με τη  συνέργεια αρμοδίων υπηρεσιών, σε διακριτούς προκαθορισμένους ρόλους, αλλά και  με τον μακροχρόνιο σχεδιασμό βελτίωσης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.  

Για  να αποκτήσουν υπόσταση και νόημα τα παραπάνω, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας,  να υλοποιηθούν ή να ολοκληρωθούν ορισμένα, επιπλέον, πράγματα, αλλά και να συγκεντρωθούν και  να αξιοποιηθούν, όλα όσα κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο, όπως :

  • Η  διενέργεια των  απαιτούμενων ελέγχων,  με σκοπό τη διαπίστωση  της δομικής  κατάστασης των  κτιρίων της πόλης,  ιδίως των δημοσίων,  των δημοτικών και των σχολικών,
  • Η  έγκυρη  ενημέρωση  για τα πορίσματα των  τακτικών έλεγχων της αντισεισμικής θωράκισης των δημοσίων , δημοτικών  και σχολικών κτηρίων και η ταυτόχρονη αξιοποίησή τους, με την επικαιροποίηση του σχεδίου αντισεισμικής προστασίας,
  • Η συγκέντρωση των πολεοδομικών φακέλων όλων των μεγάλων  κτηρίων στο δήμο ή σε έναν φορέα ( σήμερα αρκετοί φάκελοι  δημοσίων κτηρίων, βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία) και συγχρόνως,   η ψηφιοποίηση των φακέλων, στο σύνολό τους (άδεια οικοδομής, τοπογραφικά,  κατόψεις κλπ. ),
  • Η  αποτύπωση  παλαιότερων   δημοτικών ή δημοσίων  κτιρίων, που δεν έχουν  πολεοδομική άδεια και η  ψηφιοποίηση των δεδομένων τους,
  • Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του  Δήμου, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών  και ειδικότερα με την εφαρμογή γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS), με  δεδομένα πολεοδομικού ενδιαφέροντος, ώστε ο Δήμος – μεταξύ άλλων - να έχει τη  συνολική εικόνα του σχεδίου πόλης, κατά τρόπο άμεσο,
  • Η  επαναξιολόγηση  των πεζοδρόμων και  των πεζοδρομήσεων, σε  σχέση με τη λειτουργικότητά  τους, σε κρίσιμα γεγονότα , όπως  σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας  ( π.χ. πρόσβαση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων,  άμεση εκκένωση),
  • Η επιθεώρηση  των κτιρίων συγκέντρωσης κοινού, όπως είναι τα κέντρα χειμερινής μαζικής εστίασης και διασκέδασης, τα  αμφιθέατρα, το Νοσοκομείο κλπ. , καθώς και των κοινόχρηστων ασκεπών χώρων συγκέντρωσης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
  • Η ιδιαίτερη  προσέγγιση, ως  προς την προστασία  τους, των ιστορικών  μνημείων και των αρχαιολογικών  χώρων της πόλης, όπως του Κάστρου  της Καλαμάτας,
  • Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης ή η άρση της επικινδυνότητας σε διατηρητέα  κτίρια ιδιωτών ή του Δήμου Καλαμάτας, μέχρι την ανάδειξη και αξιοποίησή  τους,
  • Η  παραγωγή  ενημερωτικού οπτικού  ή οπτικοακουστικού υλικού, από το Δήμο Καλαμάτας,  με ιστορική αναφορά στο 1986, καθώς και με την  παροχή λεπτομερών οδηγιών και κατευθύνσεων, για τη  συμπεριφορά των δημοτών, σε ανάλογη περίπτωση .

Η ασφάλεια  των πολιτών  θα πρέπει να  αποτελεί πρώτη προτεραιότητα  και για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Καλαμάτα 13/9/1986

Στάθης Σταματόπουλος,  δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο  Καλαμάτας,

για τη δημοτική ομάδα και παράταξη

«Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες»