Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019 17:22

Και το ΙΓΜΕ συμφώνησε με τους κατοίκους της Αλαγονίας: Για τις ζημιές ευθύνεται και η εγκατάλειψη

Και το ΙΓΜΕ συμφώνησε με τους κατοίκους της Αλαγονίας: Για τις ζημιές ευθύνεται και η εγκατάλειψη

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Η έλλειψη επαρκούς φροντίδας σε ό,τι αφορά τη συντήρηση του δικτύου απορροής των νερών είναι από τους βασικούς λόγους για τις καταστροφές που σημειώθηκαν στην Αλαγονία, διαπιστώνει σε έκθεσή του το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, επιβεβαιώνοντας τους κατοίκους που από την πρώτη κατολίσθηση, το Γενάρη στο δρόμο Πηγών-Αλαγονίας, διαμαρτύρονταν για την εγκατάλειψη της περιοχή τους ενώ η δημοτική αρχή ισχυριζόταν ότι τα προβλήματα έχουν ως αιτία το γεωλογικό φαινόμενο του ερπυσμού…

Από το Δήμο Καλαμάτας ανακοινώθηκε σήμερα ότι παραλήφθηκε η Έκθεση Τεχνικογεωλογικής Αναγνώρισης Κατολισθητικών Φαινομένων στην Περιοχή της Αλαγονίας του Δήμου Καλαμάτας.

Την έκθεση υπογράφουν οι γεωλόγοι Παναγιώτης Πάσχος και Διονύσιος Παπανίκος.

Ο Δήμος έδωσε στη δημοσιότητα μια σελίδα με συμπεράσματα από την έκθεση των γεωλόγων του ΙΓΜΕ, στην οποία καταγράφονται τα εξής: “Τα κατολισθητικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Δυτικού Ταϋγέτου οφείλονται στις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες όπως ο μεγάλου πάχους αποσαθρωμένος εδαφικός μανδύας, τη μορφολογία, την απότομη αύξηση των βροχοπτώσεων και του όγκου νερού, την εγκατάλειψη της υπαίθρου και κατά συνέπεια την έλλειψη επαρκούς φροντίδας του δικτύου απορροής ομβρίων.

Ανάλογα φαινόμενα θα συνεχίζουν να εκδηλώνονται και στο μέλλον όσο οι συνθήκες που τα δημιουργούν θα υφίστανται.

Καθοριστικός παράγοντας προστασίας και αποτροπής κατολισθητικών φαινομένων είναι η διευθέτηση των ομβρίων. Αρχίζοντας από το επαρχιακό και δημοτικό δίκτυο η κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων με χαμηλό τοίχο ποδός 30-60 εκ. και αρκετά τεχνικά (οχετοί ομβρίων) προς τους φυσικούς αποδέκτες είναι κάποιες ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα θωρακίσουν τους οικισμούς και τις υποδομές των δικτύων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Μαχαλά όπου ο δρόμος στην έξοδο του προς Νέδουσα συγκεντρώνει τις επιφανειακές απορροές και τις κατευθύνει προς τον οικισμό. Οι δύο μεγάλες κατολισθήσεις στο οδόστρωμα του δρόμου από Μαχαλά προς Νέδουσα είναι συνέπεια αυτών των συνθηκών.

Η κατανόηση του μηχανισμού εκδήλωσης των κατολισθητικών φαινομένων αποτελεί τον οδηγό για τη λήψη αξιόπιστων και αποτελεσματικών λύσεων αντιμετώπισης και ελαχιστοποίησης των συνεπειών τους”.