Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019 18:05

Χάρτα Δικαιωμάτων του Πολίτη και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι από τον Μιχάλη Αντωνόπουλο

Χάρτα Δικαιωμάτων του Πολίτη και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι από τον Μιχάλη Αντωνόπουλο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 
Τους πρώτους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του, “Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών”, το εκλογικό του κέντρο αλλά και τη Χάρτα Δικαιωμάτων του Πολίτη, την οποία προτείνει, παρουσιάζει την Τρίτη 26 Φλεβάρη ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας, Μιχάλης Αντωνόπουλος, ο οποίος τα πέντε χρόνια που πέρασαν είχε έντονη παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα του Δήμου και των νομικών του προσώπων, με σημαντικές παρεμβάσεις ιδιαίτερα για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα τεχνικά, τα  χωροταξικά και την πολιτιστική ανάπτυξη...

Η παρουσίαση θα γίνει στον πολιτιστικό χώρο “ΓΑΙΑ”, στις 1:45 μετά το μεσημέρι της Τρίτης και όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, εκτός από την παρουσίαση των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων “θα ανακοινωθεί η βασική δομή και η στόχευση της προεκλογικής εκστρατείας-ενημέρωσης του δημότη, με καινοτόμες και διάφανες πρακτικές.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί στη συντριπτική πλειοψηφία οι δυνατότητες αντίδρασης των δημοτών σε αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων.  Η διαβούλευση έμεινε στα χαρτιά και ολες οι σοβαρές αποφάσεις παίρνονται αποκλειστικά από τη μειοψηφία της πλειοψηφίας. Σήμερα μετά από χρόνια διεκδίκησης των δικαιωμάτων των πολιτών από συλλογικά όργανα και κυρίως του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, καταθέτουμε τη χάρτα διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Δημότη.

  1.  Ο Δήμος είναι αυτοτελές νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι δημότες με ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
  2. Ολες οι υπηρεσίες του Δήμου είναι αποκλειστικά ανταποδοτικές, με κίνητρα οικονομικά για περιβαλλοντική αναβάθμιση.
  3.  Τέλη από ακίνητα επιστρέφουν στους δημότες υπό τη μορφή μελετών και έργων για την προστασία τους από φυσικές καταστροφές.

4.Οποιαδήποτε μορφή διεκδίκησης από δημότες εξυπηρετείται από δικηγόρους _ νομικούς συμβούλους που παρέχουν νομική κάλυψη και προστασία εφόσον το επιθυμούν οι δημοτες σε πλήρη εφαρμογή της έννοιας του Συνήγορου του Δημότη και χωρίς εισφορές.

  1. Ο Δήμος διεξάγει δημοψηφίσματα με προαιρετική συμμετοχή για ζητήματα που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο δήμος δύναται να λαμβάνει απόψεις δημοτών ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου για θέματα που εισάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς δεσμευτικό αλλα συμβουλευτικό χαρακτήρα.

  1. Ο Δήμος μπορεί να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των συμβούλων ή και τη σύμφωνη γνώμη των φορέων της πόλης ή και της Επιτροπής Διαβούλευσης.
  2. Οι δημότες έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις δομές που παρέχονται από το Δήμο, όπως κάθε μορφής εκδηλώσεων και κατά προτεραιότητα.
  3. Οι δημοτικές συγκοινωνίες εντός του Δήμου παρέχονται δωρεάν η επιδοτούνται από τα τέλη στάθμευσης που προέρχονται από δημοτικούς χώρους και οδούς.
  4. Το πολιτιστικό τέλος αναλώνεται αποκλειστικά από τις σχολές του πολιτιστικού φορέα του Δήμου, τη ΦΑΡΙΣ, κατα προτεραιότητα απο υποτροφους με Κοινωνικά κριτήρια.
  5.  Ο Δήμος έχει εκπονήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης από φυσικές καταστροφές και αναλαμβάνει την ευθύνη της εφαρμογής του”.