Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013 17:49

"Τέτοια σύμβαση ούτε στις αποικίες δεν υπογραφόταν"…

"Τέτοια σύμβαση ούτε στις αποικίες δεν υπογραφόταν"…

ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΣΤΟΝ Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την απομάκρυνση των τσιγγάνων από τα Παλιάμπελα, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας αποφάσισε την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου στον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο της Καλαμάτας, με μια σύμβαση που δημοτικοί σύμβουλοι χαρακτήρισαν «αποικιοκρατική»…

Χώρος εννέα στρεμμάτων περίπου παραχωρήθηκε στην ομάδα της Καλαμάτας, για 18 χρόνια και με την υποχρέωση του Δήμου - και όχι της ομάδας - να διαμορφώσει το χώρο εκτελώντας χωματουργικές εργασίες, να τον περιφράξει, να φτιάξει το δρόμο πρόσβασης, να κάνει γεώτρηση και άλλα υποστηρικτικά έργα που ενδεχομένως χρειαστούν. Από την πλευρά της η ομάδα, με τη συγκεκριμένη σύμβαση, αναλαμβάνει μόνο να φτιάξει το χορτάρι του αγωνιστικού χώρου και να εγκαταστήσει αρδευτικό σύστημα.
Δημοτικοί σύμβουλοι, ιδίως ο Δημήτρης Πουλόπουλος της μείζονος μειοψηφίας, ο Νίκος Διασάκος της Λαϊκής Συσπείρωσης και ο Σταμάτης Μπεχράκης του Δικτύου, υποστήριξαν ότι ο Δήμος προσφέρει γη και ύδωρ στην ομάδα, που έχει ήδη ωφεληθεί από το δήμο. Τόνισαν δε ότι η ομάδα, ανάλογα με την πορεία της, μπορεί μελλοντικά να λειτουργεί και πάλι ως εταιρία που θα εκμεταλλεύεται δωρεάν δημοτικό χώρο, με υποδομές που θα τις έχουν πληρώσει οι δημότες με τα δημοτικά τους τέλη, τη στιγμή που τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία της πόλης όχι μόνο δεν έχουν βοηθηθεί από το Δήμο αλλά αντίθετα υπήρχε και πρόταση από τη δημοτική αρχή να επιβαρύνονται με ένα τέλος για τους χώρους που χρησιμοποιούν.
Ο Δημήτρης Πουλόπουλος, επικαλούμενος και τον αρχικό όρο της σύμβασης, που έλεγε ότι ο χώρος παραχωρείται για τις ανάγκες του Π.Σ. Καλαμάτα ή του διαδόχου σχήματος, υπαινίχθηκε ότι ο χώρος ουσιαστικά παραχωρείται στην εταιρία της Καλαμάτας και υπονόησε ότι μια τέτοια παραχώρηση δεν μπορεί να είναι νόμιμη. "Τέτοια σύμβαση ούτε στις αποικίες δεν υπογραφόταν" είπε χαρακτηριστικά. Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, μετά τις σχετικές παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, έδωσε εντολή να γραφεί στη σύμβαση ότι ο χώρος παραχωρείται στον Π.Σ. Καλαμάτα και να αφαιρεθεί το η πρόβλεψη για το διάδοχο σχήμα.
Ο Νίκος Διασάκος μίλησε για άνιση μεταχείριση των ερασιτεχνικών ομάδων, από τη δημοτική αρχή, σε σχέση με την ομάδα της Καλαμάτας και πρόσθεσε ότι για αυτή τη μεταχείριση της ομάδας της πόλης επιβαρύνονται οι δημότες.
Ο Σταμάτης Μπεχράκης ζήτησε να τηρηθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που προβλέπει στο συγκεκριμένο χώρο αθλητικές υποδομές για όλη την πόλη και πρότεινε να γίνει μια απλή διαμόρφωση και περίφραξη και να διατεθεί ο χώρος για την άθληση της δυτικής γειτονιάς και του Ασπροχώματος.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, υπεραμύνθηκε της παραχώρησης, τονίζοντας ότι η Καλαμάτα είναι μεγάλη ομάδα, προβάλλει την πόλη και επιτελεί σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό ρόλο. Πρόσθεσε ότι η δημοτική αρχή στηρίζει όλες τις ομάδες χωρίς διακρίσεις και αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην παραχώρηση χώρου στον Μεσσηνιακό, ενώ πρόσθεσε ότι οι εργασίες που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος στα Παλιάμπελα δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο κόστος, πέρα από την περίφραξη.
Τελικά οι όροι της σύμβασης, τους οποίους καταψήφισαν η Λαϊκή Συσπείρωση και ο Δημήτρης Πουλόπουλος, ενώ λευκό ψήφισαν η μείζων μειοψηφία και το Δίκτυο, διαμορφώθηκαν ως εξής:
1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος η χρήση του παραπάνω χώρου, στην κατάσταση στην οποία αυτός βρίσκεται σήμερα και της οποίας τελεί σε πλήρη γνώση ο χρησάμενος (Σωματείο), για να διαμορφωθεί σ’ αυτόν γήπεδο ποδοσφαίρου – προπονητήριο με εγκαταστάσεις υποστήριξης.
2. Η διάρκεια της παρούσης συμβάσεως ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) χρόνια), αρχίζει δε από την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως.
3. Ο χρησάμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση ομαλής λειτουργίας, φύλαξης του χώρου, καθαριότητας, καθώς και την υποχρέωση της πληρωμής της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Κάθε κατασκευή εντός του παραχωρούμενου χώρου πρέπει να έχει την έγγραφη συναίνεση της Δ.Τ.Υ του Δήμου. Η σχετική δαπάνη κατασκευής θα βαρύνει τον χρησάμενο.
4. Την εποπτεία του παραχωρούμενου χώρου θα έχουν από κοινού ο πρόεδρος του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού, και ο πρόεδρος ή εντεταλμένος προς τούτο από το Σωματείο.
5. Ο παραχωρούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ΠΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ενώ όλες οι εγκαταστάσεις θα είναι στη διάθεση του Δήμου, μόνο κατόπιν συνεννοήσεως, για εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος ή τρίτοι. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα που προβλέπονται από το ΓΠΣ ο εν λόγω χώρος περιέρχεται στο Δήμο Καλαμάτας.
6 . Ο Δήμος αναλαμβάνει άμεσα τις εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου (χωματουργικά), την τοποθέτηση περίφραξης, τη διαμόρφωση του δρόμου πρόσβασης καθώς και τις δαπάνες ανόρυξης γεώτρησης. Προοπτικά και ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Δήμου , δεδομένου μάλιστα ότι η ο συγκεκριμένος χώρος θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Συνοικίας, θα μπορεί να αναλάβει επιπλέον δαπάνες για την κατασκευή υποστηρικτικών έργων. Επιπρόσθετα, ο Δήμος θα συνεπικουρεί το Σωματείο για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών ή άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων.
7. Ο χρησάμενος (Σωματείο) αναλαμβάνει την υποχρέωση τοποθέτησης χλοοτάπητα (σπορά, λίπανση, συντήρηση), καθώς και την εγκατάσταση του απαιτούμενου συστήματος άρδευσης.
8. Ο χρησάμενος δεν δικαιούται να κάνει χρήση διαφορετική από τη συμφωνηθείσα. Σε τέτοια περίπτωση ο Δήμος Καλαμάτας έχει το δικαίωμα να απαιτήσει το ακίνητο πριν τη λήξη της σύμβασης.
9. Καταγγελία της συμβάσεως εκ μέρους του πρώτου των συμβαλλομένων, μπορεί να γίνει ιδίως σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 247 του Π.Δ. 410/95 (και όπως ισχύει σήμερα κατ' εφαρμογή του άρθρου 185 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 ), ή εφ' όσον δεν τηρηθεί κάποιος εκ των όρων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
10. Η παρά του χρήστη μη άσκηση δικαιώματος κατά του χρησαμένου σε περίπτωση παραβάσεως υπό τούτου οποιουδήποτε όρου του παρόντος, ουδέποτε θα σημαίνει την παραίτησή του από του μη ασκηθέντος δικαιώματος του ή του αντιστοίχου όρου της συμβάσεως.
11. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι περί χρησιδανείου διατάξεις των άρθρων 810-821 του Αστικού Κώδικα».
Στ.Μ.