Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 02:49

Τίτλους ιδιοκτησίας ζητάει ο Δήμος για την πράξη εφαρμογής στο Ασπρόχωμα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Το αργότερο σε δέκα μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του Ασπροχώματος, ενώ ήδη μπορούν να εκδοθούν άδειες οικοδομής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο Δήμος καλεί τους ιδιοκτήτες να υποβάλουν τίτλους ιδιοκτησίας ώστε…

…να προχωρήσει η πράξη εφαρμογής γρήγορα.
Σε δηλώσεις της η αρμόδια για την πολεοδομία δημοτική σύμβουλος Καλαμάτας, Παναγιώτα Ντίντα, σημείωσε ότι την Τρίτη οι μελετητές της πράξης εφαρμογής συμμετείχαν σε σύσκεψη με το δήμαρχο, Παναγιώτη Νίκα, για τη συγκέντρωση διαφόρων στοιχείων που χρειάζονται για τη δουλειά τους.
Η κ. Ντίντα σημείωσε ότι η μελέτη για την πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Ασπροχώματος έχει συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης 10 μήνες, αλλά σε συνεργασία με τους μελετητές θα γίνει προσπάθεια να ολοκληρωθεί συντομότερα.
Ο προϋπολογισμός της είναι 444.669 ευρώ αλλά δόθηκε έκπτωση 70% (!), οπότε το κόστος θα περιοριστεί στα 130.000 ευρώ περίπου. Τη μελέτη θα πληρώσει ο Δήμος με ίδιους πόρους, εφόσον δεν εγκριθεί η κάλυψη του κόστους της από το Πράσινο Ταμείο (πρόγραμμα 2014).
Η δημοτική σύμβουλος ανέφερε ότι προκειμένου να προχωρήσει η μελέτη ο Δήμος καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός της πολεοδομικής μελέτης του Ασπροχώματος να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας συνοδευόμενη από τους τίτλους κτήσεως, τοπογραφικό διάγραμμα, απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου, προκειμένου να γίνει η επικαιροποίηση των στοιχείων, που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία.
Η υποβολή των στοιχείων θα γίνεται από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και για 15 ημέρες στο γραφείο 127 (εκεί διατίθεται το έντυπο αυτό), στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 27213 61817.
Η κ. Ντίντα τόνισε ότι η γρήγορη ολοκλήρωση της μελέτης έχει άμεση σχέση με την ταχεία ανταπόκριση των ιδιοκτητών, γι’ αυτό και καλούνται κάθε φορά που γίνεται σχετική ανακοίνωση να ανταποκρίνονται άμεσα.
Με την ευκαιρία η δημοτική σύμβουλος ρωτήθηκε για την πολεοδόμηση της Κηπούπολης και επεσήμανε ότι ολοκληρώθηκε η δεύτερη ανάρτηση της πράξης εφαρμογής και οι ενστάσεις έχουν σταλεί για εξέταση στην αρμόδια επιτροπή. Ακολούθως η πράξη εφαρμογής θα σταλεί στον περιφερειάρχη για κύρωση.
Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τα πυκνοδομημένα της ανατολικής παραλίας και η πράξη εφαρμογής διαβιβάζεται για έγκριση στον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Στ.Μ.