Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014 16:24

Δημοπρασία για το Πάρκο του Αλμυρού με τιμή εκκίνησης τα 200 ευρώ το μήνα

Το Πάρκο του Αλμυρού Βέργας το χειμώνα από το δορυφόρο της Google Το Πάρκο του Αλμυρού Βέργας το χειμώνα από το δορυφόρο της Google

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 
Σε δημοπρασία βγαίνει τη Δευτέρα η εκμετάλλευση του κυλικείου στο Πάρκο του Αλμυρού Βέργας, με τιμή εκκίνησης τα 200 ευρώ το μήνα. Στη διακήρυξη δεν γίνεται αναφορά για το αν ο μισθωτής θα έχει νόμιμο δικαίωμα να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα και ξαπλώστρες στην πλαζ έξω από το Πάρκο…

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 
Σε δημοπρασία βγαίνει τη Δευτέρα η εκμετάλλευση του κυλικείου στο Πάρκο του Αλμυρού Βέργας, με τιμή εκκίνησης τα 200 ευρώ το μήνα. Στη διακήρυξη δεν γίνεται αναφορά για το αν ο μισθωτής θα έχει νόμιμο δικαίωμα να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα και ξαπλώστρες στην πλαζ έξω από το Πάρκο…

Η εκμίσθωση θα έχει χρονική διάρκεια πέντε χρόνων και όπως σημειώνεται στη διακήρυξη, «ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση του αναφερόμενου ακινήτου ορίζονται συμβολικά (λόγω των πρόσθετων υποχρεώσεων του μισθωτή) τα 200 ευρώ μηνιαίως. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για ένα χρόνο και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου, μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, κατά το ποσοστό του συνόλου της μεταβολής του δείκτη καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή».
Οι πρόσθετες υποχρεώσεις του μισθωτή είναι η αποψίλωση και ο καθαρισμός της αυτοφυούς βλάστησης στο Πάρκο, η άρδευση, ο επιφανειακός καθαρισμός της λίμνης εβδομαδιαία, ο οπτικός έλεγχος και ενημέρωση της γεωτεχνικής υπηρεσίας για προβλήματα φυτοπαθολογίας ή τυχόν φθορές από καιρικά φαινόμενα ή ανθρώπινο παράγοντα, η επισκευή των χώρων υγιεινής και ο καθαρισμός τους δύο φορές την ημέρα».
Η δημοπρασία θα γίνει στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο Καλαμάτας.
Στ.Μ.