Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 15:39

Στα συρτάρια πέντε χρόνια η μελέτη για την επικινδυνότητα του Νέδοντα!

ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
Είναι εντυπωσιακό το πώς κάποια από τα λεγόμενα έργα βιτρίνας γίνονται στο «πιτς φιτίλι», ενώ άλλα που αφορούν την ασφάλεια των κατοίκων και της πόλης όλης καθυστερούν για πολλά χρόνια. Τέτοιο έργο είναι η παρέμβαση στην κοίτη του Νέδοντα, στο καλυμμένο τμήμα του, όπου η παροχετευτικότητα μειώνεται επικίνδυνα…

ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
Είναι εντυπωσιακό το πώς κάποια από τα λεγόμενα έργα βιτρίνας γίνονται στο «πιτς φιτίλι», ενώ άλλα που αφορούν την ασφάλεια των κατοίκων και της πόλης όλης καθυστερούν για πολλά χρόνια. Τέτοιο έργο είναι η παρέμβαση στην κοίτη του Νέδοντα, στο καλυμμένο τμήμα του, όπου η παροχετευτικότητα μειώνεται επικίνδυνα…

Το συγκεκριμένο έργο ήταν το πρώτο ζήτημα που έβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την έναρξη της θητείας του, ο Μιχάλης Αντωνόπουλος, επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Συμμαχίας Πολιτών». Βέβαια στο παρελθόν πολλοί άλλοι έχουν θέσει το ίδιο ζήτημα, το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο, δεν γίνεται τίποτα δηλαδή…
Τμήμα του καλυμμένου τμήματος του Νέδοντα στηρίζεται από υποστηλώματα, γύρω από τα οποία όμως στροβιλίζεται το νερό, όταν φουσκώνει ο Νέδοντας, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παροχετευτικότητα και με κίνδυνο ακόμη και να γκρεμιστεί η πλάκα που καλύπτει τον χείμαρρο και να σημειωθούν πλημμύρες.
Ο Μιχάλης Αντωνόπουλος ζήτησε πληροφόρηση για το πού βρίσκεται αυτό το έργο. Ο απελθών πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ και νυν αντιδήμαρχος, Ανδρέας Καραγιάννης, απάντησε ότι αναμένεται η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία καθυστερεί από το 2010! Απ’ όσο γνωρίζουμε, οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών μελετών γίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το ερώτημα είναι εάν έχουν ασκηθεί πιέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να μην συνεχιστεί η καθυστέρηση αλλά και πώς γίνεται άλλα έργα, των οποίων οι μελέτες έγιναν μετά από τη συγκεκριμένη, όχι μόνο να έχουν εγκριθεί αλλά να έχουν υλοποιηθεί κιόλας!
Επισημαίνεται πάντως ότι οργανώνεται μια άμεση παρέμβαση της ΔΕΥΑΚ στο Νέδοντα. Θα τσιμεντοστρωθεί η κοίτη ώστε να καλυφθεί η σχισμή που έχει ανοίξει, για να υπάρχει ομαλή ροή των νερών και να μην υπάρχει κίνδυνος να ξηλωθούν τσιμεντένιες επιφάνειες.
Στ.Μ.