Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 00:00

Πενήντα χιλιάδες ευρώ για να φωτιστεί ο λιμενοβραχίονας

Πενήντα χιλιάδες ευρώ για να φωτιστεί ο λιμενοβραχίονας

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Τις 50.000 ευρώ θα πλησιάσει το κόστος του ηλεκτροφωτισμού του μεγάλου λιμενοβραχίονα της Καλαμάτας, γνωστού ως «χιλιόμετρο». Το έργο θα γίνει περισσότερο για «εφέ», για να υπάρχει μια…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Τις 50.000 ευρώ θα πλησιάσει το κόστος του ηλεκτροφωτισμού του μεγάλου λιμενοβραχίονα της Καλαμάτας, γνωστού ως «χιλιόμετρο». Το έργο θα γίνει περισσότερο για «εφέ», για να υπάρχει μια…

…ωραία νυχτερινή εικόνα του λιμενοβραχίονα από την προκυμαία. Σημειώνεται ότι τυπικά απαγορεύεται η είσοδος του κόσμου στο λιμενοβραχίονα, στο πλαίσιο των κανονισμών για την ασφάλεια των λιμανιών.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το ακριβές ύψος του προϋπολογισμού είναι 48.460,77 ευρώ.