Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014 00:00

Αιτήσεις εθελοντών εκπαιδευτικών για το δωρεάν απογευματινό σχολείο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
Μέχρι τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη θα γίνονται αιτήσεις από εθελοντές - εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν στο δωρεάν απογευματινό σχολείο που δημιουργεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
Μέχρι τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη θα γίνονται αιτήσεις από εθελοντές - εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν στο δωρεάν απογευματινό σχολείο που δημιουργεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας… 

Ο Σύλλογος προχωρεί στην οργάνωση και λειτουργία ενός απογευματινού σχολείου για τα παιδιά της Καλαμάτας. Σε εθελοντική βάση από όλους τους εκπαιδευτικούς που θα προσφέρουν στο απογευματινό αυτό σχολείο, θα λειτουργεί καθημερινά και θα καλύπτει τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών που θέλουν να συμμετέχουν δωρεάν σ' αυτό. Θα πλαισιώνεται και από πλήθος άλλων δράσεων, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με δραστηριότητες καλλιτεχνικές, δημιουργικές και ψυχαγωγικές.

Αιτήσεις γίνονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

1) Ηλεκτρονικά με την υποβολή αυτής της φόρμας: 

https://docs.google.com/forms/d/1Qajn2meXePgzeDpepbWnGTt4nggBuO0jPu3rEhNbI0o/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

2) Με αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης, που επισυνάπτεται στο ekpprot@gmail.com 

3) Με αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης, που επισυνάπτεται στο FΑΧ -  27210 85185

Αν κάποιος έχει κάνει αίτηση και δεν έχει λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα από το Σύλλογο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Σύλλογο στα τηλέφωνά του ή των μελών του Δ.Σ.