Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014 00:00

Η ΔΕΥΑΚ επιβάλλει χαράτσι στους λογαριασμούς με νόμο που έχει λήξει!

«ΒΟΜΒΑ» ΑΓΙΟΦΛΩΡΙΤΩΝ 
Το αν είναι παράνομο διερευνάται. Το σίγουρο είναι ότι ο νόμος που επέβαλε στη ΔΕΥΑΚ να εισπράττει «ειδικό τέλος» (60%) επί της αξίας του νερού, συν το ΦΠΑ, έχει λήξει! Μπαίνει λοιπόν θέμα κατάργησης του τέλους, που θα επιφέρει μια σημαντική μείωση των λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ και μια σοβαρή οικονομική ελάφρυνση των καταναλωτών…

«ΒΟΜΒΑ» ΑΓΙΟΦΛΩΡΙΤΩΝ 
Το αν είναι παράνομο διερευνάται. Το σίγουρο είναι ότι ο νόμος που επέβαλε στη ΔΕΥΑΚ να εισπράττει «ειδικό τέλος» (60%) επί της αξίας του νερού, συν το ΦΠΑ, έχει λήξει! Μπαίνει λοιπόν θέμα κατάργησης του τέλους, που θα επιφέρει μια σημαντική μείωση των λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ και μια σοβαρή οικονομική ελάφρυνση των καταναλωτών…

Σύμφωνα με πληροφορίες του «KalamataJournal», ο Σύλλογος Αγιοφλωριτών, ο οποίος έχει εξωθεί από τη δημοτική αρχή από το χώρο που του είχε παραχωρηθεί στο χωριό, προσέφυγε στο υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας να κριθεί παράνομο το λεγόμενο ειδικό τέλος 60% επί της αξίας του νερού, το οποίο επιβαρύνεται και με ΦΠΑ.
Πράγματι το υπουργείο απάντησε ότι η ισχύς του νόμου που όριζε στη ΔΕΥΑΚ την επιβολή του συγκεκριμένου «ειδικού τέλους» έχει λήξει! Δεν ξεκαθαρίζεται ωστόσο το αν μπορεί μόνη της η ΔΕΥΑΚ να επιβάλει το εν λόγω τέλος ή εάν αυτό πρέπει να καταργηθεί οριστικά, αφού ο νόμος έχει λήξει.
Πάντως είναι ένα θέμα που η δημοτική αρχή οφείλει να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να πάρουν όλοι θέση. Άλλωστε η ΔΕΥΑΚ έχει κέρδη και μια ελάφρυνση των τιμολογίων δεν θα ήταν καταστροφική, εφόσον βέβαια διασφαλιστούν τα χρήματα που χρειάζεται η Δημοτική Επιχείρηση προκειμένου να καταβάλει το δικό της μερτικό για τα έργα της που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
Το εν λόγω «ειδικό τέλος» επιβλήθηκε προκειμένου οι δημοτικές επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης να αποκτήσουν έσοδα που θα τις βοηθούσαν να υλοποιήσουν έργα. Μάλιστα το ύψος του τέλους είχε καθοριστεί στο 80% επί της αξίας του νερού, σχετικά πρόσφατα όμως η ΔΕΥΑΚ το μείωσε στο 60%. Αυτό το «ειδικό τέλος» έχει κοστίσει ιδιαίτερα στους κατοίκους των Δήμων που εντάχθηκαν στο Δήμο Καλαμάτας με τον Καλλικράτη, οι οποίοι είδαν να εκτινάσσονται οι λογαριασμοί του νερού, χωρίς να απολαμβάνουν κάποια διαφορετική υπηρεσία από αυτές που απολάμβαναν επί Καποδίστρια ή την εποχή των κοινοτήτων.
Επιπλέον σημειώνεται ότι κατά το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Γνωμοδότηση 790/1986), το ειδικό αυτό τέλος, παρά τον χαρακτηρισμό του ως «τέλος», συνιστά «γνήσιο φόρο», διότι δεν υφίσταται ειδικό και ανάλογο προς την καταβαλλόμενη χρηματική παροχή αντάλλαγμα.
Στ.Μ.