Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014 00:00

Παγοδρόμιο στο λιμάνι για τα Χριστούγεννα

Παγοδρόμιο στο λιμάνι για τα Χριστούγεννα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Στο λιμάνι και όχι στο κέντρο της πόλης, θα λειτουργήσει φέτος τα Χριστούγεννα παγοδρόμιο, εφόσον εκδηλώσει το ενδιαφέρον του επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο τομέα. Πάντως η αντιπολίτευση θέτει ζητήματα για την περσινή λειτουργία του παγοδρόμιου στο πάρκινγκ του Νέδοντα…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Στο λιμάνι και όχι στο κέντρο της πόλης, θα λειτουργήσει φέτος τα Χριστούγεννα παγοδρόμιο, εφόσον εκδηλώσει το ενδιαφέρον του επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο τομέα. Πάντως η αντιπολίτευση θέτει ζητήματα για την περσινή λειτουργία του παγοδρόμιου στο πάρκινγκ του Νέδοντα…

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, κατά την πρόσφατη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να παραχωρήσει 600 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή μετά το πάρκινγκ στο Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας, για τη λειτουργία του παγοδρόμιου. Ο χώρος θα παραχωρηθεί για δύο μήνες και με ελάχιστο μίσθωμα τα 2.000 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το τι συνέβη πέρσι, η μείζων μειοψηφία ζητάει επίμονα στοιχεία για το ποιος πλήρωσε πέρσι το ηλεκτρικό ρεύμα για τη λειτουργία του παγοδρόμιου, δεδομένου ότι η σύμβαση όριζε πως όφειλε να το πληρώσει ο επιχειρηματίας.
Επιπλέον η μείζων μειοψηφία τονίζει ότι τελικά το οικονομικό όφελος που είχε ο Δήμος ήταν μικρότερο από την οικονομική ζημία που υπέστη, λόγω της κατάργησης θέσεων στάθμευσης για την εγκατάσταση του παγοδρόμιου. Και αυτό ενώ η δημοτική αρχή είχε δεσμευτεί ότι ο Δήμος θα εισέπραττε από τον επιχειρηματία ποσό τουλάχιστον ίσο με το άθροισμα των τελών από τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης που καταλήφθηκαν από τις εγκαταστάσεις του παγοδρόμιου.
Στ.Μ.