Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Ποιους εξέλεξαν οι δημοτικοί υπάλληλοι του Νομού στο Υπηρεσιακό

Ο Γιάννης Λιοντήρης ψηφίζει. Εφορευτική επιτροπή η Νίκη Αφαλέα και η Κωνσταντίνα Ανδριανού Ο Γιάννης Λιοντήρης ψηφίζει. Εφορευτική επιτροπή η Νίκη Αφαλέα και η Κωνσταντίνα Ανδριανού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Με μικρή συμμετοχή οι δημοτικοί υπάλληλοι της Μεσσηνίας εξέλεξαν τους δύο αντιπροσώπους τους στο πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο είναι διοικητικό όργανο και επιλαμβάνεται θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. Εξελέγησαν οι…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Με μικρή συμμετοχή οι δημοτικοί υπάλληλοι της Μεσσηνίας εξέλεξαν τους δύο αντιπροσώπους τους στο πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο είναι διοικητικό όργανο και επιλαμβάνεται θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. Εξελέγησαν οι…

… Ευστράτιος Χρυσαφίδης (Δήμος Μεσσήνης) από το ψηφοδέλτιο «Εργαζόμενοι ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας» με αναπληρωτή τον Σπύρο Σαρδέλη (Δήμος Καλαμάτας) και η Νικολίτσα Χατζηναθαναήλ (Δήμος Οιχαλίας) από το ψηφοδέλτιο «Αγωνιστική Κίνηση ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας (στηρίζεται από το ΠΑΜΕ)» με αναπληρωτή τον Ηλία Φωτόπουλο (Δήμος Καλαμάτας).
Ενδεικτικό της αδιαφορίας που έδειξαν οι δημοτικοί υπάλληλοι του Νομού δεν είναι μόνο η μικρή συμμετοχή τους (ψήφισαν 425) στις εκλογές, αλλά και το γεγονός ότι τέθηκε μόνο μία υποψηφιότητα ενώ οι θέσεις ήταν δύο, όσον αφορά το προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου. Ειδικότερα, υποψηφιότητα από το προσωπικό με τέτοια σύμβαση έθεσε μόνο ο Γιάννης Κολοκοτρώνης (από την Αγωνιστική Κίνηση), ο οποίος και εξελέγη.
Σημειώνεται ότι για χρόνια τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ήταν ανενεργά, με αποτέλεσμα οι δήμαρχοι να τοποθετούν προϊσταμένους σε διευθύνσεις και τμήματα υπαλλήλους που επέλεγαν κατά τη δική τους κρίση και χωρίς να έχουν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως ορίζει η νομοθεσία.
Στ.Μ.