Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 18:13

Ανακαλούνται οι άδειες των υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας

ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ 
Από τη μια μέρα στην άλλη και ο Δήμος Καλαμάτας μπαίνει στον προεκλογικό πυρετό, καθώς μέσα στο ελάχιστο χρονικό διάστημα των 20 ημερών πρέπει να έχει ετοιμαστεί ο μηχανισμός για τη διενέργεια των εκλογών…

ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ 
Από τη μια μέρα στην άλλη και ο Δήμος Καλαμάτας μπαίνει στον προεκλογικό πυρετό, καθώς μέσα στο ελάχιστο χρονικό διάστημα των 20 ημερών πρέπει να έχει ετοιμαστεί ο μηχανισμός για τη διενέργεια των εκλογών…

Σε σημερινή ανακοίνωση του Δήμου σημειώνεται ότι λόγω των εκλογών ανακαλούνται οι άδειες και απαγορεύεται η μετακίνηση των υπαλλήλων. Ειδικότερα ο Δήμος σημειώνει: «Μετά τη διάλυση της Βουλής και την εξαγγελία εκλογών, όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία για να διεκπεραιώσουν τα προβλεπόμενα από την εκλογική διαδικασία. Ανακαλούνται οι άδειες και απαγορεύεται η μετακίνησή τους».