Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου 2015 15:48

Δέσμευση 164.000 ευρώ για μισθούς αιρετών και έξοδα παράστασης

Δέσμευση 164.000 ευρώ για μισθούς αιρετών και έξοδα παράστασης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Πίστωση ύψους 164.000 ευρώ, δεσμεύτηκε στο Δήμο Καλαμάτας, για τους μισθούς των αιρετών της δημοτικής αρχής και τα έξοδα παράστασης…

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Πίστωση ύψους 164.000 ευρώ, δεσμεύτηκε στο Δήμο Καλαμάτας, για τους μισθούς των αιρετών της δημοτικής αρχής και τα έξοδα παράστασης…

Στον προϋπολογισμό του 2015 το αντίστοιχο ποσό που έχει προβλεφθεί ανέχεται στα 165.000 ευρώ, οπότε μένουν και χίλια ευρώ στον κουμπαρά…
Με άλλη απόφαση δέσμευσης πίστωσης, κρατούνται 75.000 ευρώ για την απόδοση του φόρου και του χαρτόσημου, που αντιστοιχούν στις αποδοχές του δημάρχου, των αντιδημάρχων, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των λοιπόν συλλογικών οργάνων.
Επιπροσθέτως, έγινε δέσμευση πίστωσης ύψους 2.000 υερώ για τα οδοιπορικά έξοδα και την αποζημίωση των μετακινούμενων αιρετών της δημοτικής αρχής.
Στ.Μ.