Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015 19:24

…προς παραλλαγήν του τμήματος Παραλίας Καλαμών - Παραλίας Αγ. Σιώνος…

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ 1961 
Το ποσό των 68.730 δραχμών είχε κοστίσει, τον Ιούλιο του 1961, η αναγκαστική απαλλοτρίωση γης μεταξύ των σημερινών ξενοδοχείων «Φιλοξένια» και «Φωτεινή», στη Βέργα, προς «παραλλαγήν του τμήματος Παραλίας Καλαμών - Παραλίας Αγ. Σιώνος». Και όμως, ενώ έγινε η παρακατάθεση των χρημάτων, τη γη δεν την πήρε το Δημόσιο...

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ 1961 
Το ποσό των 68.730 δραχμών είχε κοστίσει, τον Ιούλιο του 1961, η αναγκαστική απαλλοτρίωση γης μεταξύ των σημερινών ξενοδοχείων «Φιλοξένια» και «Φωτεινή», στη Βέργα, προς «παραλλαγήν του τμήματος Παραλίας Καλαμών - Παραλίας Αγ. Σιώνος». Και όμως, ενώ έγινε η παρακατάθεση των χρημάτων, τη γη δεν την πήρε το Δημόσιο…

Έρχεται λοιπόν σήμερα ο Δήμος Καλαμάτας, σχεδόν 55 χρόνια μετά, να ανοίξει αυτό το θέμα και να απελευθερωθεί η απαλλοτριωμένη επιφάνεια είτε για τη διαπλάτυνση του δρόμου είτε για το μεγάλωμα των πεζοδρομίων είτε ακόμη για την κατασκευή ποδηλατόδρομου. Επιπλέον δε, για να κατασκευαστεί κόμβος στο «Φωτεινή», στη συμβολή του δρόμου που έρχεται από το «Φιλοξένια» με την οδό Μάνης.
Σημειώνεται ότι σήμερα ο δρόμος από το «Φιλοξένια» μέχρι το «Φωτεινή» κυμαίνεται στο πλάτος του από τα 10 έως τα 13 μέτρα, ενώ με την απαλλοτρίωση που έχει γίνει το πλάτος φτάνει τα 16 μέτρα.
Γράφει η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Δ. Αλιμπραντή και του υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Σ. Γκίκα για την εν λόγω απαλλοτρίωση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος στις 13 Μαΐου 1961: «Κηρύσσομεν αναγκαστικώς απαλλωτριωτέαν λόγω δημοσίας ωφελείας ήτοι προς κατασκευήν παραλλαγής του τμήματος Παραλίας Καλαμών-Παραλίας Αγίας Σιώνος  της υπ’ αριθ. 1 Επαρχιακής οδού Καλαμάτας-Καρδαμύλης, έκτασιν συνολικού εμβαδού 6.406 τ. μέτρων, ως αύτη εμφαίνεται εις τα από Ιανουαρίου 1961 κτηματολογικόν διάγραμμα και κτηματολογικών πίνακα του Μηχανικού Παν. Ψαρρά τεθεωρημένα την 10.3.61 υπό του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας.
Επί της ως άνω εκτάσεως αξιούν δικαιώματα κυριότητος οι Άγγελος Γ. Κουλουμβάκος, Ευαγγελία χήρα Χαρ. Κουρκουτά και λοιποί.
Η απαλλοτρίωσις αύτη γίνεται υπέρ του Δημοσίου και δαπάναις του Νομαρχιακού Ταμείου Μεσσηνίας».
Σε δελτίο Τύπου του Δήμου Καλαμάτας για το ίδιο θέμα σημειώνονται τα εξής: «Το 1961 συντελέσθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο απαλλοτρίωση (Φιλοξένια - Αγία Σιών). Όμως, με την πάροδο του χρόνου υπήρξαν καταπατήσεις από όμορους των δρόμων ιδιοκτήτες. Το Ελληνικό Δημόσιο, ύστερα από αίτημα του Δήμου Καλαμάτας, του ανέθεσε τη διαδικασία αποβολής των καταπατητών από απαλλοτριωθείσες εκτάσεις. Έτσι, ο Δήμος, μετά από χρονοβόρα διαδικασία, προχωρεί στη διοικητική αποβολή, με πρώτη ενέργεια την ειδοποίηση για την υποβολή ενστάσεων. Ακολούθως, το θέμα θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.
Ο Δήμος Καλαμάτας προσφεύγει όχι μόνο για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με την απόκτηση των απαλλοτριωθεισών εκτάσεων, αλλά και για τη δημιουργία κόμβου στη συμβολή των δρόμων Ναυαρίνου και Μάνης («Φωτεινή»), όπου υπάρχει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα, ειδικά τους θερινούς μήνες.
Σχετικά, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έδωσε στη δημοσιότητα κείμενο, όπου αναφέρεται πως ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τους παρόδιους ιδιοκτήτες της δημοτικής οδού Ναυαρίνου, στο τμήμα από το ξενοδοχείο «Φιλοξένια» έως την συμβολή με την επαρχιακή οδό Καλαμάτας – Αρεόπολης, όπως προσέλθουν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (Διεύθυνση: Ψαρών 15, 1ος Όροφος, γραφείο 126), προκειμένου να ενημερωθούν επί του τοπογραφικού διαγράμματος εφαρμογής της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης με το ΦΕΚ 48/13-5-1961 και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους.
Η ενημέρωση θα γίνει τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο.
Η διαδικασία των διοικητικών αποβολών θα συνεχισθεί όσον αφορά καταπατητές δημοτικών εκτάσεων στην οδό Πλαστήρα (Δυτική Παραλία)».
Στ.Μ.