Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015 17:19

Αναζήτηση συνεργάτη για τις χορηγίες της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
«Τρέχουν» οι δουλειές στο Γραφείο Υποψηφιότητας της Καλαμάτας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το 2021. Το κύριο αυτή την περίοδο είναι να καταγραφεί η πραγματική πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Έτσι, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις σε focus group, συγκροτούνται ομάδες για…

ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
«Τρέχουν» οι δουλειές στο Γραφείο Υποψηφιότητας της Καλαμάτας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το 2021. Το κύριο αυτή την περίοδο είναι να καταγραφεί η πραγματική πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Έτσι, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις σε focus group, συγκροτούνται ομάδες για…

…τη δημιουργία της πολιτιστικής στρατηγικής της πόλης, συνεχίζεται η έρευνα πολιτιστικής χαρτογράφησης της πόλης, όπως και η χαρτογράφηση άτυπων ομάδων, καλλιτεχνικών σχημάτων και μεμονωμένων καλλιτεχνών.
Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, τις προηγούμενες ημέρες πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή η εισήγηση για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της συλλογής χορηγιών για την κάλυψη μέρους του κόστους ετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος έχει προϋπολογιστεί στα 250.000 ευρώ, μαζί με το κόστος στελέχωσης και λειτουργίας του Γραφείου Υποψηφιότητας. Ο φάκελος πρέπει να υποβληθεί στο υπουργείο Πολιτισμού στα μέσα Οκτώβρη.
Σύμφωνα με την εισήγηση, εκείνος που θα αναλάβει τη συλλογή των χορηγιών θα αμείβεται με το 10% κάθε χορηγίας που θα εξασφαλίζει.
Όπως σημείωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου Υποψηφιότητας, Έκτωρ Τσατσούλης, το αντικείμενο αυτό μπορεί να ανατεθεί είτε σε φυσικό πρόσωπο είτε σε επιχείρηση, επιπλέον δε, θα μπορούσε το αντικείμενο να ανατεθεί σε δύο ενδιαφερόμενους, εφόσον μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους ότι δεν θα απευθύνονται στα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, ο Έκτωρ Τσατσούλης σημείωσε ότι κατά τη γνώμη του θα ήταν αποδοτικότερο να ανατεθεί το αντικείμενο αυτό σε πρόσωπο ή πρόσωπα της Καλαμάτας, που γνωρίζουν το συγκεκριμένο αντικείμενο και κυρίως γνωρίζουν σε ποια πρόσωπα και επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν. Σκοπός αυτού του έργου, σημείωσε τέλος ο εκτελεστικός διευθυντής, είναι να συγκεντρωθούν χορηγίες από πολλούς, λίγα από πολλούς, όπως τόνισε, διότι τις μεγάλες χορηγίες θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν ο ίδιος ο Δήμος και το ίδιο το Γραφείο Υποψηφιότητας, χωρίς αμοιβή βεβαίως. Ήδη μια τέτοια χορηγία, ύψους 76.000 ευρώ, έχει εξασφαλιστεί από την ΤΕΜΕΣ της οικογένειας του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου.
Σε ό,τι αφορά τα focus group, πρόκειται για κλειστές συζητήσεις που διοργανώνει το Γραφείο Υποψηφιότητας με ολιγομελείς κάθε φορά ομάδες ατόμων, από όλο το κοινωνικό, επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό, πολιτικό φάσμα. Είναι η πιο ποιοτική έρευνα που διενεργούν τα στελέχη του Γραφείου Υποψηφιότητας προκειμένου να καταγραφεί η αυθεντική εικόνα που έχουν οι κάτοικοι της πόλης για την πολιτιστική της ταυτότητα.
Αναφορικά, τέλος, με τις ομάδες εργασίας για τη δημιουργία της πολιτιστικής στρατηγικής της πόλης, την εβδομάδα που έρχεται θα ξεκινήσει η συγκρότησή τους, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις συμμετοχής. Οι ομάδες αυτές είναι οι εξής: Πολιτιστική κληρονομιά/Λαϊκός πολιτισμός/Διατηρητέα. Μουσική. Χορός. Εικαστικά. Γράμματα/Λόγος. Κινηματογράφος. Θέατρο. Δημιουργική Βιομηχανία. Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες. Φεστιβάλ. Ταυτότητα τόπου/Πολιτιστικός τουρισμός. Πολιτιστικές υποδομές/Αστικό περιβάλλον.
Στ.Μ.