Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2015 15:44

Αλυσιδωτές οι συνέπειες της τραπεζικής αργίας και στην τοπική οικονομία

ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 
Ακόμη και την ελαιοπαραγωγή, που συνδέεται με την τοπική οικονομία, μπορεί να πλήξει η συνέχιση επί μακρόν της τραπεζικής αργίας. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, παρατείνεται η προθεσμία για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού δακοκτονίας, γιατί οι ενδιαφερόμενοι δεν…

…μπορούν να πάρουν από την τράπεζα εγγυητική επιστολή. Και όσο καθυστερεί η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, τόσο αυξάνεται η κίνδυνος δακοπροσβολής, δηλαδή μείωσης της ποιότητας και της ποσότητας του ελαιολάδου και άρα μπορεί να μειωθούν τα έσοδα από την ελαιοπαραγωγή.
Σημειώνεται ότι λόγω της τραπεζικής αργίας έχουν αναβληθεί οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι διαγωνισμοί για δημόσια έργα, που σημαίνει ότι δεν δουλεύουν εργαζόμενοι και προμηθευτές και καθυστερούν υποδομές.
Άλλο πρόβλημα είναι η κατακόρυφη μείωση των εισπράξεων από τη ΔΕΥΑΚ, που ενδεχομένως δεν θα μπορέσει να πληρώσει το Σύνδεσμο Ύδρευσης για την προμήθεια νερού και άρα και εκείνος ενδεχομένως θα δυσκολευτεί να κρατήσει το δίκτυο του σε λειτουργία.
Σε ό,τι αφορά τη δακοκτονία, από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ανακοινώθηκε σήμερα ότι «παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού δακοκτονίας, για τα παρακάτω τμήματα: 1)Λαγκάδας-Νομιτσή, 2)Παππουλίων, 3)Γλυφάδας, 4)Φοινικούντας, 5)Καινούργιου Χωριού και 6) Χανδρινού, λόγω της κηρυχθείσας τραπεζικής αργίας και της επακόλουθης αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η ημερομηνία προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μετατίθεται στις 17 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι την ίδια ημέρα και ώρα 10:30 πμ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας».
Στ.Μ.