Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 15:05

Ψαλιδίστηκαν οι προσδοκίες από την Καλαμάτα Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Ο Μανώλης Μάκαρης, στην εκδήλωση που είχε πραγματοποιήσει η παράταξή του, για το εγχείρημα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, πριν δέκα μήνες περίπου Ο Μανώλης Μάκαρης, στην εκδήλωση που είχε πραγματοποιήσει η παράταξή του, για το εγχείρημα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, πριν δέκα μήνες περίπου

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΚΑΡΗ 
Ότι η διεκδίκηση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης έχει από την αρχή χαρακτηριστικά προσπάθειας για την προσωπική προβολή του δημάρχου Καλαμάτας, θεωρεί και η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, η οποία φαίνεται ότι παύει να υποστηρίζει το εγχείρημα αλλά τονίζει ότι θα συνεχίσει να ελέγχει ώστε τουλάχιστον να μην προκαλέσει ζημιά στην πόλη…

Σε ανακοίνωση της παράταξης, με επικεφαλής τον Μανώλη Μάκαρη, σημειώνονται σχετικά τα εξής: «Η παράταξή μας αντιμετώπισε από την αρχή το ζήτημα της υποψηφιότητας για τον τίτλο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας για  το 2021 με υπευθυνότητα και διάθεση στήριξης.
Βασιζόμενοι στη σχετική εμπειρία προηγούμενων πόλεων, στις εκτιμήσεις των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο δυστυχώς αρνητικό προηγούμενο των ελληνικών πόλεων (Θεσσαλονίκη, Πάτρα) έγκαιρα επισημάναμε τις ιδιαίτερες δυσκολίες του εγχειρήματος. Τονίσαμε ότι μόνο υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, μπορεί αυτό να αποβεί σε όφελος της πόλης, ανεξάρτητα μάλιστα από την κατάκτηση του τίτλου, και να μην οδηγήσει σε διάψευση προσδοκιών ή ακόμα χειρότερα σε ανεπίτρεπτες σπατάλες.
Η βασικότερη από αυτές τις προϋποθέσεις, ήταν να γίνει η διεκδίκηση υπόθεση όλων των δυνάμεων της πόλης, να ακολουθηθούν ανοιχτές, ουσιαστικές διαδικασίες σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας του φακέλου, να επιδιωχθεί σύνθεση απόψεων για όλα τα ζητήματα χωρίς αποκλεισμούς και βεβαίως να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό που έχει αποκτήσει η πόλη μετά από 30 χρόνια σοβαρής επένδυσης στον πολιτισμό.
Με αυτό το σκεπτικό τοποθετηθήκαμε θετικά, παραμερίζοντας σοβαρές επιφυλάξεις που είχαν δημιουργήσει οι μέχρι τότε χειρισμοί της δημοτικής αρχής και δεσμευτήκαμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια.
Δυστυχώς, όμως, και σ' αυτό το μείζον για την πόλη ζήτημα, ο αυταρχισμός της δημοτικής αρχής καθόρισε το σύνολο της στάσης και των επιλογών της και όλο αυτό το διάστημα λειτουργεί σαν η υποψηφιότητα να είναι προσωπική υπόθεση του δημάρχου.
Το κορυφαίο θεσμικό όργανο της πόλης, με ευθύνη της δημοτικής αρχής ουδέποτε είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί και να συζητήσει ουσιαστικά για κρίσιμα ζητήματα της υποψηφιότητας, οι δημοτικές παρατάξεις και οι παρεμβάσεις τους αγνοήθηκαν ή αντιμετωπίστηκαν εχθρικά.
Είναι χαρακτηριστικό το πώς αντιμετωπίστηκε το αίτημα που έχουμε υποβάλει από το Δεκέμβριο για συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων, κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί ο δήμαρχος.
Μέχρι σήμερα, η όλη διαδικασία τόσο από τη δημοτική αρχή όσο και από το γραφείο υποψηφιότητας, αντιμετωπίστηκε περισσότερο με επικοινωνιακούς όρους και στόχο να παρουσιαστεί ένας ´´φουσκωμένος´´ φάκελος και λιγότερο ουσιαστικά. Προβλήθηκε, για παράδειγμα, σαν μεγάλο επίτευγμα η συγκρότηση των θεματικών ομάδων. Αυτές οι ομάδες θα μπορούσαν να είχαν σημαντικά αποτελέσματα και μεγαλύτερη συμμετοχή αν είχαν στηριχθεί κατάλληλα και είχαν σαφή προσανατολισμό.
Δεν θα μπορούσε βεβαίως να γίνει διαφορετικά, όταν την ευθύνη για όλη αυτή τη δουλειά, έχει σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των υπευθύνων, η Επιτροπή Πολιτιστικού Σχεδιασμού, που μέχρι πριν λίγες ημέρες δεν είχε συγκροτηθεί ούτε τυπικά. Μετά την αρχική απόφαση και για επτά ολόκληρους μήνες έμεινε για αδιευκρίνιστους λόγους ανενεργή και τώρα που το έργο ευθύνης της τελειώνει, ζήτησε η δημοτική αρχή  να εγκρίνουμε αλλαγή στη σύνθεσή της. Μάλιστα, στις εντελώς βάσιμες ενστάσεις όλων των μειοψηφιών που διατυπώθηκαν τότε, απαντάει με πλήρη αποκλεισμό τους.
Σημειώνουμε ότι  από τα σχετικά στοιχεία προκύπτει πως έχει ολοκληρωθεί το 72% του έργου αρμοδιότητας της επιτροπής, ότι η κεντρική ιδέα έχει ανακοινωθεί και η συγγραφή της πολιτιστικής στρατηγικής έχει γίνει σε ποσοστό 50% (από ποιόν άραγε και βάσει ποιων δεδομένων;)
Μετά από όλα αυτά γίνεται νομίζουμε τελείως φανερό, ότι στο σημαντικότερο όργανο για την κατάρτιση του φακέλου, επιφυλάσσεται διακοσμητικός και μόνο ρόλος, αφού απλώς θα κληθεί να επικυρώσει  ειλημμένες  αποφάσεις.
Εμμείναμε λοιπόν στη θέση που είχαμε και αρχικά πάρει και καταψηφίσαμε το σχετικό θέμα.
Καταψηφίσαμε, επίσης, τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης υποψηφιότητας, γιατί υπό τις συνθήκες που έχει η δημοτική αρχή διαμορφώσει, θεωρούμε ότι δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό ρόλο και γίνεται μόνο για να δικαιολογήσει τον ουσιαστικό αποκλεισμό των παρατάξεων και του δημοτικού συμβουλίου από τις διαδικασίες.
Καταψηφίσαμε τέλος και τη διακήρυξη πολιτικής ανεξαρτησίας του γραφείου υποψηφιότητας. Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη υποκρισία εκ μέρους της δημοτικής αρχής να μας ζητάει σήμερα κάτι τέτοιο. Από την πρώτη στιγμή τονίζαμε την ανάγκη συμπόρευσης όλων των δυνάμεων, την οποία συστηματικά  η δημοτική αρχή αρνήθηκε και καταδικάζαμε τη χειραγώγηση της όλης διαδικασίας από μέρους της. Ουσιαστικά, προτείναμε από τότε να δεσμευτεί η δημοτική αρχή για την τήρηση  των αρχών που η διακήρυξη περιέχει, κάτι που βεβαίως αρνήθηκε.
Τελειώνοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε την όλη διαδικασία όπως επιβάλλει ο θεσμικός μας ρόλος, ώστε το εγχείρημα αυτό, από το οποίο έχουμε πια περιορισμένες προσδοκίες, να μην αποβεί  τελικά σε βάρος της πόλης».