Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015 16:20

Μπαίνουν στο κτηματολόγιο: Ελαιοχώρι, Μικρομάνη, Καρτερόλι, Μαυρομμάτι, Πιπερίτσα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 
Δύο χωριά του Δήμου Καλαμάτας και τρία του Δήμου Μεσσήνης πρόκειται να μπουν στο κτηματολόγιο. Είναι το Ελαιοχώρι και η Μικρομάνη της Καλαμάτας, καθώς και το Καρτερόλι, το Μαυρομμάτι Παμίσου και η Πιπερίτσα της Μεσσήνης. Η συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης ξεκινάει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου…

Όπως σημειώνει η εταιρία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε., η συλλογή των δηλώσεων κτηματογράφησης θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Νοεμβρίου για όσους μένουν στην Ελλάδα και μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2016 για όσους μένουν στο εξωτερικό. Η κατάθεση των δηλώσεων γίνεται στα γραφεία της εταιρείας στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο (Αγία Τριάδα).
Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:
«Ξεκινάει την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015 η συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης, μετά την απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. & Δ/ντος Συμβούλου της εταιρίας  ΕΚΧΑ Α.Ε (ΠΡ 1360/14.07.2015) με την οποία καλεί όσους έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων των Καλλικρατικών Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ktimatologio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 17-8-2015 και λήγει στις 17-11-2015 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 17-2-2016 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ
2) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ, ΠΙΠΕΡΙΤΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: 
Δυτικό Εμπορικό Κέντρο (Αγ. Τριάδα) - (Καταστήματα 10 & 11), Τ.Κ. 24100 - Καλαμάτα, τηλ. 2721062766
Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 08:30-16:30 και κάθε Τετάρτη 08:30-20:30