Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 17:22

"Κουμπάρος" η Περιφέρεια στο "Σύμφωνο των Δημάρχων" για τη μείωση των ρύπων του θερμοκηπίου

"Κουμπάρος" η Περιφέρεια στο "Σύμφωνο των Δημάρχων" για τη μείωση των ρύπων του θερμοκηπίου

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
«Έφυγαν οι δήμαρχοι, σχόλασε ο γάμος…». Ένα τέτοιο σχόλιο θα μπορούσε να κάνει κάποιος για την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου της Καλαμάτας, για το Σύμφωνο των Δημάρχων, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής…

Όσο ήταν στην αίθουσα οι δήμαρχοι της Μεσσηνίας και αιρετοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπήρχε ένα, μικρό έστω, ακροατήριο. Με το που αποχώρησαν, μετά τους χαιρετισμούς δηλαδή, έφυγε και το κοινό και έτσι έμειναν ελάχιστοι υπάλληλοι Δήμων, για να παρακολουθήσουν αυτή τη σημαντική πάντως εκδήλωση.
Η ημερίδα ξεκίνησε με τη θεματική αντιπεριφερειάρχη, Ντίνα Νικολάκου, που τόνισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αναλάβει το συντονισμό των Δήμων ώστε, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, κάθε Δήμος να εκπονήσει το δικό του σχέδιο για την αειφορία στην ενέργεια, με δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το λεγόμενο πακέτο Γιούνκερ. Η κ. Νικολάκου υπογράμμισε ότι κάθε δήμος, για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση, πρέπει το σχέδιο που θα εκπονήσει να πληροί τις προϋποθέσεις του business plan, να προβλέπει δηλαδή μέσα από τις δράσεις για τη μείωση των εκπομπών ρύπων την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κ.λπ.

 

Από τους Δήμους της Μεσσηνίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων έχει ενταχθεί μέχρι τώρα, από το 2013 μάλιστα, μόνο ο Δήμος Μεσσήνης. Ο Δήμος Καλαμάτας, που έχει και τις μεγαλύτερες δυνατότητες να συντάξει σχέδιο για την αειφορία στην ενέργεια καθώς διαθέτει επιστημονικό προσωπικό, δεν φαίνεται να έχει τη διάθεση να ενταχθεί στην πρωτοβουλία αυτή, αν και ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, τόνισε ότι στηρίζει την Περιφέρεια και τους Δήμους σε αυτή τους την προσπάθεια. Οι υπόλοιποι Δήμοι εξέφρασαν την επιθυμία να ενταχθούν στο Σύμφωνο των Δημάρχων, ωστόσο τόνισαν ότι δεν διαθέτουν τους αναγκαίους τεχνικούς και οικονομικούς πόρους ώστε να υλοποιήσουν τα απαιτούμενα σχέδια. 

Επάνω σε αυτό η αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Ελένη Αλειφέρη, δεσμεύτηκε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα στηρίξει τους Δήμους που θα ενταχθούν στο Σύμφωνο με τις εξής δράσεις: 
1. Την προώθηση της ένταξης στο Σύμφωνο των Δημάρχων στους Δήμους της περιοχής της και την παροχή άμεσης υποστήριξης και συντονισμού στους Δήμους που εντάχθηκαν για την προετοιμασία και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης τους για τη Βιώσιμη Ενέργεια.
2. Την παροχή τεχνικής και στρατηγικής βοήθειας σε εκείνους τους Δήμους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σύμφωνο, αλλά δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να συντάξουν ένα Σχέδιο Δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια.
3. Την παροχή οικονομικής βοήθειας και ευκαιριών στους Δήμους για την ανάπτυξη και εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια.
4. Τη διοργάνωση τοπικών ημερίδων και εκδηλώσεων για την ενέργεια που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών και άλλων ομάδων στόχευσης για τους στόχους τους Συμφώνου.
5.Την υποβολή τακτικών εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στην Περιφέρεια και τη συμμετοχή σε συζητήσεις σχετικά με τη στρατηγική εφαρμογή του Συμφώνου που προτείνει η επιτροπή».
Η Ελένη Αλειφέρη τόνισε επίσης ότι η Περιφέρεια έχει ήδη καταρτίσει ένα πλήρες και λεπτομερές σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας  «γιατί θέλει η βιώσιμη ενεργειακή στρατηγική να είναι ενσωματωμένη στο Στρατηγικό της Σχεδιασμό και παράλληλα να αποτελεί έναν από τους στόχους της τοπικής ανάπτυξης. Αυτό το σχέδιο περιγράφει συγκεκριμένες δράσεις και θέτει σαφείς στόχους για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όλων των τομέων δραστηριότητας εντός των ορίων της Περιφέρειας,  όπως τα δημόσια και δημοτικά κτίρια, τα δημόσια και δημοτικά οχήματα, ο φωτισμός οδών και πλατειών, τα κτίρια κατοικίας αλλά και ο τριτογενής τομέας και οι δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές. Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης θα λειτουργήσει ως πλαίσιο και βάση για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του σχεδιασμού της Περιφέρειας σε θέματα ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και βάση-πλατφόρμα για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης των Δήμων».
Σημειώνεται, τέλος, ότι η δέσμευση όσων συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μέχρι το 2020 να έχουν μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 20%, με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στ.Μ.