Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 20:41

Το σχέδιο και οι ενέργειες του Δήμου Μεσσήνης όσον αφορά το "Σύμφωνο των Δημάρχων"

Ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Τσώνης, με τον ηλεκτρολόγο μηχανικό και ειδικό του σύμβουλο, Νίκο Μιχαλόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί επιστημονικά τα θέματα της συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Τσώνης, με τον ηλεκτρολόγο μηχανικό και ειδικό του σύμβουλο, Νίκο Μιχαλόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί επιστημονικά τα θέματα της συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
«Θεωρούμε ως ύψιστο καθήκον να παραδώσουμε στη νέα γενιά ένα βιώσιμο περιβάλλον», τόνισε ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Τσώνης, κατά την ημερίδα για το «Σύμφωνο των Δημάρχων», όπου παρουσίασε το σχέδιο δράσης του Δήμου του για την αειφόρο ενέργεια και τα έργα που έχουν δρομολογηθεί, αν και αναζητούνται οι πόροι, όπως την αντικατάσταση των λαμπτήρων οδοφωτισμού, την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου και του 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αντιλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης…

Ο Δήμος Μεσσήνης είναι ο μοναδικός που έχει ενταχθεί στο «Σύμφωνο των Δημάρχων», μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την εθελοντική μείωση των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου σε ποσοστό άνω του 20% μέχρι το 2020.
Στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Τσώνης, σημείωσε τα εξής:
«O Δήμος Μεσσήνης προσχωρώντας στο Σύμφωνο των Δημάρχων την 12η Οκτώβρη 2012, ανέλαβε να υλοποιήσει μια σειρά από δεσμεύσεις με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 συνεισφέροντας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Οι δεσμεύσεις αυτές εκφράζονται με την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια, που εκφράζει τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής του Δήμου για τα επόμενα χρόνια. Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με ημερομηνία επίσημης έγκρισης  την 04 Οκτωβρίου 2013 υποβλήθηκε και έγινε δεκτή την 11 Οκτωβρίου 2013 στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμφώνου.
Το Σχέδιο Δράσης που καταρτίστηκε προβλέπει δράσεις και μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τους παρακάτω τομείς:
Οριζόντια μέτρα:
•        Εκστρατείες προβολής, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
•        Μελέτη κινήτρων για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας.
•        Δημιουργία φόρουμ με ενδιαφερόμενους φορείς του Δήμου.
Διατομεακά μέτρα:
•        Προώθηση και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.
•        Προώθηση των προγραμμάτων «Χτίζοντας το Μέλλον» και «Φ/Β στις Στέγες». Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια και προώθηση φωτοβολταϊκών στα κτίρια του οικιακού τομέα.  
•        Προώθηση των ηλιακών θερμικών συστημάτων και συστημάτων ΑΠΕ (πλην Φ/Β).
•        Εκστρατείες εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιβράβευσης για τις μεταφορές.
Δημοτικός τομέας:
•        Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων.
•        Αντικατάσταση φωτιστικών οδοφωτισμού & μελέτη φωτισμού για το σύνολο του Δήμου.
•        Μελέτη και υλοποίηση μέτρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων.
•        Επιμόρφωση προσωπικού Ι δικτύωση με άλλους οργανισμούς.
Οικιακός τομέας:
•        Προώθηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»
Τριτογενής τομέας:
•        Προώθηση και εγκατάσταση ιδιωτικών μονάδων ΑΠΕ
Μεταφορές:
•        Σχέδιο αστικής κινητικότητας και υλοποίηση προβλεπόμενων έργων Ι παρεμβάσεων.
•        Αντικατάσταση παλαιών δημοτικών οχημάτων.
•        Προώθηση eco-driνing και σχεδιασμός δράσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του δημοτικού στόλου
Οι ενέργειες  εκ μέρους του Δήμου Μεσσήνης για άμεση υλοποίηση εις ότι αφορά τον Δημοτικό Τομέα είναι οι έξης:
1.      Αντικατάσταση λαμπτήρων οδοφωτισμού και εκπόνηση μελέτης φωτισμού για το σύνολο του Δήμου Μεσσήνης.
Κόστος: 4.940.000€.
Ενεργειακό όφελος: 2.891.055 kWh/ έτος
Πρόταση ενταγμένη στο Jessica όπου η διαδικασία είναι στο στάδιο αναζήτησης Ανάδοχου για την χρηματοδότηση και υλοποίηση. Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη ο δήμος μας έχει προχωρήσει σε προμήθεια νέων λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας.
2.      Ενεργειακή επιθεώρηση, πιστοποίηση και προμελέτη κτηρίων του Δήμου – παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτήρια.
Κόστος: 2.475.000€
Ενεργειακό όφελος: Ηλεκτρικό 177.549 kWh/έτος Θερμικό 212.093 kWh/έτος
Έχουν γίνει οι μελέτες για δύο έργα στον τομέα αυτό για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχιακού μεγάρου καθώς και του 2ου&4ου δημοτικού σχολείου Μεσσήνης. Δεν έχουν προκηρυχτεί διαγωνισμοί λόγω έλλειψης εξεύρεσης πόρων.
3.      Μελέτη και υλοποίηση μέτρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων.
Κόστος: 345.000 €
Ενεργειακό όφελος: 232.518 kWh/έτος
Εκκρεμεί η προμήθεια λόγω έλλειψης πόρων.
Η συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων βάση των κειμένων δείχνει θετικά στοιχεία ως αναπτυξιακού εργαλείου. Δυστυχώς στην πράξη η έλλειψη πόρων και η ελλιπής ενημέρωση από τα κέντρα αποφάσεων των μικρών σε δυναμικότητα δήμων όπως τον δικό μας δεν έχει ανταπεξέλθει των προσδοκιών.
Επίσης ο σχεδιασμός των πολιτικών των παρελθόντων ετών που δεν είχαν την οξυδέρκεια και την κατά συνείδηση περιβαλλοντική ευαισθησία καθώς υπήρχαν αρκετοί χρηματοδοτικοί πόροι ώστε να μελετηθούν και υλοποιηθούν έργα με χαμηλό ενεργειακό ισοζύγιο ώστε να μειωθούν τα έξοδα από τις ενεργειακές ανάγκες μας οδήγησαν σε μία κατάσταση να αναζητούμε λύσεις ανάγκης.
Εμείς ως ένας μικρός δήμος θα προσπαθήσουμε με κάθε μορφής χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, ιδίους Πόρους κλπ να μειώσουμε τους ρύπους CO2 διότι θεωρούμε ως ύψιστο καθήκον να παραδώσουμε στη νέα γένια το περιβάλλον που πρέπει να ζουν».