Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015 17:52

Οι φυσιοθεραπευτές δημόσιοι υπάλληλοι να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία της άλλης Πέμπτης

Οι φυσιοθεραπευτές δημόσιοι υπάλληλοι να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία της άλλης Πέμπτης

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥΣ 
Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της άλλης Πέμπτης καλεί τους φυσιοθεραπευτές δημοσίους υπαλλήλους ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η διοικούσα επιτροπή του παραρτήματος του Συλλόγου σε Μεσσηνία και Λακωνία, που καλεί τους φυσιοθεραπευτές δημοσίους υπαλλήλους σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Διεύθυνση Υγείας. Κύριο αίτημα είναι η αποκατάσταση της αδικίας που εξαιρεί τους φυσιοθεραπευτές δημοσίους υπαλλήλους από τη χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας…

Στη σχετική ανακοίνωση, που απεστάλη από την πρόεδρο και τον γραμματέα του παραρτήματος στη Μεσσηνία και τη Λακωνία, Κέλλυ Βακά και Γιώργο Πεφάνη, σημειώνονται τα εξής: «Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους μέλη του, να συμμετέχουν μαζικά στην 24ωρη προειδοποιητική απεργία την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.
Διεκδικούμε μαχητικά και χωρίς κανένα συμβιβασμό:
Αποκατάσταση της κατάφορης αδικίας και αναιτιολόγητης εξαίρεσης του κλάδου των φυσικοθεραπευτών από την χορήγηση του Επιδόματος Ανθυγιεινής εργασίας και Άμεση ένταξη των φυσικοθεραπευτών στην κατηγορία Α των δικαιούχων.
Παράλληλα απαιτούμε και αγωνιζόμαστε για:
1. Αύξηση των δαπανών για την υγεία. Ενίσχυση των δημόσιων δομών περίθαλψης.
2. Διασφάλιση οργανικών θέσεων. Ούτε μια απόλυση εργαζομένου.
3. Τροποποίηση οργανισμών υγειονομικών δόμων και σχεδιασμός για κάλυψη των αναγκών από φυσικοθεραπευτές με μόνιμη σχέση εργασίας, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα και απαιτήσεις.
4. Κατάργηση της παράνοµης μισθολογικής διαφοροποίησης στο νέο μισθολόγιο (Ν. 4024/11) μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και εξίσωσή τους.
5. Μισθολογική αποκατάσταση ύψους αποδοχών των φυσικοθεραπευτών σε αξιοπρεπή επίπεδα, με ταυτόχρονη άρση της προαγωγικής στασιμότητας.
6. Τροποποίηση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα για εξέλιξη και κατάργηση του διαχωρισμού σε ΤΕ και ΠΕ.
7. Να διασφαλιστεί µε ρητή νομοθετική ρύθμιση η ισότιμη και µε τα ίδια κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογή προϊσταμένων μεταξύ υπαλλήλων ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον Ν.3839/10, µε ενίσχυση περαιτέρω των αξιοκρατικών του χαρακτηριστικών.
8. Σύσταση Διατομεακού Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή Αυτοτελούς Γραφείου Φυσικοθεραπείας επίπεδου τμήματος, με προϊστάμενο φυσικοθεραπευτή, που θα υπάγεται στην επίσης προτεινόμενη Υποδιεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και δεν θα προσφέρει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες.
9. Θέσπιση ειδικού κλάδου, όπου θα εντάσσονται όλα τα επαγγέλματα υγείας, με αξιοκρατικό σύστημα κρίσεων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της προτεινόμενης Υποδιεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας.
10. Εφαρμογή όλων των σχετικών περιοριστικών διατάξεων περί φυσιοθεραπευτικών πράξεων και οριστική απαλλαγή των  συναδέλφων από την άσκηση αλλότριων καθηκόντων.
Οι παραπάνω προτάσεις μας είναι άμεσα υλοποιήσιμες, ενώ παράλληλα, μπορούν να επιφέρουν συνολική μείωση στις αναιτιολόγητες δαπάνες υγείας της «κεντρικής» κυβέρνησης.
Τα μέλη μας που δραστηριοποιούνται στους Νομούς Μεσσηνίας & Λακωνίας, καλούνται να συμμετέχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την αντίστοιχη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας και Λακωνίας (πρώην Νομαρχίες), στις 12.00 την ιδία ημέρα.
Η απεργιακή κινητοποίηση στηρίζεται από την ΠΟΕΔΗΝ & ΠΟΕ-ΟΤΑ».