Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016 15:00

Ορνιθολογική μελέτη ζήτησε η Αεροπορία για να επαναλειτουργήσει η ΜΟΛΑΚ

Λυματολάσπη και στο βάθος η ΜΟΛΑΚ Λυματολάσπη και στο βάθος η ΜΟΛΑΚ

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ3

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ
Ορνιθολογική μελέτη που θα βεβαιώνει ότι η επεξεργασίας της παλιάς λυματολάσπης του Βιολογικού Καθαρισμού στη Μονάδα Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων Καλαμάτας (ΜΟΛΑΚ) δεν θα έλκει πουλιά στην περιοχή, δημιουργώντας πιθανούς κινδύνους στις πτήσεις των αεροσκαφών, ζήτησε από τη ΔΕΥΑΚ η αεροπορία…

Η ύπαρξη της συγκεκριμένης μελέτης είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να χορηγηθεί η απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση για την επαναλειτουργία της ΜΟΛΑΚ.
Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Καμβυσίδης, η εκπόνηση της ορνιθολογικής μελέτης έχει ανατεθεί και μάλιστα θα είναι έτοιμη πολύ σύντομα. Τόνισε δε ότι είναι απίθανο να δημιουργηθεί πρόβλημα με τα πουλιά, καθώς ούτε τώρα πλησιάζουν στην περιοχή, στην οποία πολλά χρόνια τώρα είναι «αποθηκευμένη» λυματολάσπη.
Η ΜΟΛΑΚ θα επαναλειτουργήσει από τη ΔΕΥΑΚ με σκοπό την επεξεργασία τη λυματολάσπης που έχει «αποθηκευτεί» σε διάφορα σημεία γύρω από τον Βιολογικό Καθαρισμό. Πρόκειται για τεράστια ποσότητα, καθώς μιλάμε για λυματολάσπη ακόμη και από το 1983 που ξεκίνησε η λειτουργία του Βιολογικού. Γι’ αυτό και έχει υπολογιστεί ότι θα χρειαστούν περί τα έξι με εφτά χρόνια μέχρι να γίνει η επεξεργασία του συνόλου της «αποθηκευμένης» λυματολάσπης.
Ο κ. Καμβυσίδης μας είπε ότι το υλικό που θα προκύπτει από την επεξεργασία της λυματολάσπης θα πιστοποιείται και θα μπορεί να διατίθεται για την αποκατάσταση εκχερσωμένων εκτάσεων, λατομείων κ.λπ
Σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη φρέσκια λυματολάσπη, αυτή αδρανοποιείται με μια διαδικασία ασβεστοποίησης, τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, ο οποίος επιπλέον σημείωσε ότι υπάρχει έτοιμη μελέτη που έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ ώστε η λυματολάσπη αυτή να ξηραίνεται με οικολογική και αποτελεσματική μέθοδο. Πάντως ο κ. Καμβυσίδης τόνισε ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου εκσυγχρονισμού του Βιολογικού Καθαρισμού η παραγόμενη λυματολάσπη έχει μειωθεί σε ποσοστό περίπου 70%.
Στ.Μ.