Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016 15:51

Κίνδυνος φωτιάς από το εκτεθειμένο πυρηνόξυλο των πυρηνελαιουργείων

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 
Εντύπωση προκαλεί σημερινή ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, για τον κίνδυνο ανάφλεξης του πυρηνόξυλου που έχουν εναποτεθειμένο σε μη στεγασμένους χώρους πυρηνελαιουργεία της περιοχής. Από την ανακοίνωση δημιουργείται η εντύπωση ότι τα πυρηνελαιουργεία αποφεύγουν να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία και να μεταφέρουν το πυρηνόξυλο σε στεγασμένους χώρους. Κατά τα άλλα, την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθούν αποτελέσματα μετρήσεων που έκανε ο «Δημόκριτος» σχετικά με την ενδεχόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν τα πυρηνελαιουργεία αλλά και προτάσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας τους με περιορισμό της όχλησης που προκαλούν…

Σε ό,τι αφορά το πυρηνόξυλο, η Περιφερειακή Ενότητα ανακοίνωσε το εξής: «Με έγγραφό της, το οποίο κοινοποιείται και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κα. Αλειφέρη ζητεί από τα Πυρηνελαιουργεία τη μεταφορά του πυρηνόξυλου σε στεγασμένο χώρο και  να ληφθούν  σε κάθε περίπτωση από τις επιχειρήσεις όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την πρόληψη  ενδεχόμενου κινδύνου ανάφλεξης και καταστολής του.  
Οι ενέργειες αυτές θεωρούνται επιβεβλημένες καθώς από αυτοψίες των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας έχει διαπιστωθεί η εναπόθεση και παραμονή πυρηνόξυλου σε υπαίθριους και μη στεγασμένους χώρους των εργοστασίων τους.
Γεγονός που εκτός του ότι αποτελεί  περιβαλλοντική παράβαση σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που τους έχουν χορηγηθεί, εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο ανάφλεξης του πυρηνόξυλου, λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας, με όποιες επακόλουθες συνέπειες αυτό συνεπάγεται για το ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής».  
Σχετικά με τη μελέτη που έχει ανατεθεί στο «Δημόκριτο», από την Περιφερειακή Ενότητα ανακοινώθηκαν σήμερα τα εξής: «Την Παρασκευή 01/07/2016 και ώρα 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Παναγιώτη Φωτέα» στον τέταρτο όροφο στο Διοικητήριο συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της όχλησης – ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών Ελαοτριβείων και Πυρηνελαιουργείων, παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.Πέτρου Τατούλη και των ορισμένων εκπροσώπων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστούν από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ τα μέχρι τώρα συλλεχθέντα στοιχεία και θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις στον Τύπο».
Στ.Μ.