Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016 16:39

Να επιταχυνθούν τα βήματα για την τοπική διαχείριση των απορριμμάτων

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Την άμεση σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου και στη συνέχεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να συγκεκριμενοποιηθούν τα επόμενα βήματα είτε για την τοπική διαχείριση είτε για την κεντρική, ανάλογα με το τι έχει επιλέξει κάθε Δήμος, ζητάει η παράταξη Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία Πελοποννήσου, που συγκροτείται από τους Σταμάτη Μπεχράκη, ως επικεφαλής,  Μανώλη Μάκαρη και Παναγιώτα Παπαγιαννοπούλου. Η Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία τονίζει ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος, ιδιαίτερα τώρα που η Διυπουργική Επιτροπή για τα Μεγάλα Έργα Υποδομών, άναψε το πράσινο φως ώστε οι Δήμοι που έχουν επιλέξει την τοπική διαχείριση να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση…

Η Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία Πελοποννήσου, σε επιστολή της με τίτλο «Άμεση σύγκλιση του ΔΣ ΠΕΔ και ΦΟΔΣΑ με στόχο την επιτάχυνση των ενεργειών για την υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης για τον ΠΕΣΔΑ» τονίζει τα εξής: «Θετική, αναμενόμενη, αλλά και σύμφωνη  με το πνεύμα και τις προτάσεις της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης Πελοποννήσου, είναι η επιστολή που δόθηκε από την Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής στο ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. Θέμα της επιστολής είναι η ρητή επιβεβαίωση από την Διυπουργική για την αποδοχή της ομόφωνης πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, που ψηφίστηκε  κατά την τελευταία συνεδρίαση του  ΦΟΔΣΑ.
Η Διυπουργική με την εν λόγω επιστολή που έστειλε, αποδέχεται την πρόταση του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για ανάπτυξη τοπικών μονάδων διαχείρισης αποβλήτων, ως μεταβατικές και εν δυνάμει οριστικές. Στη συνέχεια στην επιστολή ζητείται να προσδιοριστεί, εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, το ποιοι Δήμοι θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της παραπάνω λύσης και να προσδιοριστούν οι ποσότητες απορριμμάτων που θα διοχετευτούν στην κεντρική λύση. Η πρόταση αυτή εκφράζει τις προτάσεις των δήμων που επιδιώκουν τοπική διαχείριση, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως  το τέλος των προβλημάτων. Η αρχή τουλάχιστον έγινε με αξιοπρεπή την στάση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και είναι σημαντική απόφαση για να προχωρήσουν τα πράγματα με την κατάλληλη ταχύτητα.
Για τους δήμους που θέλουν κεντρική διαχείριση και οι οποίοι θα έχουν να απολογηθούν μόνο στους δημότες τους και την τοπική κοινωνία, η κυβέρνηση, όπως είναι γνωστό, μετά από διαπραγμάτευση κατάφερε να γίνουν αποδεκτά από τον προσωρινό ανάδοχο του ΣΔΙΤ ορισμένες βελτιώσεις.
Η Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία Πελοποννήσου ζητά την άμεση σύγκλιση του ΔΣ ΠΕΔ και στη συνέχεια του ΦΟΔΣΑ με στόχο την επιτάχυνση των ενεργειών με συγκεκριμενοποίηση των παραπέρα βημάτων».