Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 20:57

Κόντρες στην Τρίπολη: Γιατί μόνο η Καλαμάτα, το Άργος και το Ναύπλιο στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Κόντρες στην Τρίπολη: Γιατί μόνο η Καλαμάτα, το Άργος και το Ναύπλιο στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΡΚΑΔΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
Τη ζήτηση που έχουν οι αναπλάσεις δεν την έχει κανένα άλλο έργο και ας λένε μερικοί ότι σε πολλές, αν όχι στις περισσότερες, περιπτώσεις τα έργα των αναπλάσεων είναι σπατάλη χρημάτων. Αυτή τη φορά έχει ξεσπάσει κόντρα στην Αρκαδία μεταξύ βουλευτών και της Περιφέρειας, για το γεγονός ότι στο πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης μπήκαν μόνο η Καλαμάτα, το Άργος και το Ναύπλιο και όχι η Τρίπολη. Να σημειωθεί πάντως ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα «αδικείται» όταν παρουσιάζεται ως πρόγραμμα που χρηματοδοτεί μόνο αναπλάσεις. Εκτός από το κομμάτι των αναπλάσεων υπάρχουν και τα κομμάτια, που χρηματοδοτούνται με αρκετά εκατομμύρια ευρώ, της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της υλοποίησης δράσεων κοινωνικής υποστήριξης…

Στην Τρίπολη λοιπόν οι βουλευτές Κώστας Βλάσης της Νέας Δημοκρατίας και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ζητούν εξηγήσεις από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για το γεγονός ότι δεν εντάχθηκε και η Τρίπολη στο πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Η Περιφέρεια, με κοινή δήλωση των αντιπεριφερειαρχών Ντίνας Νικολάκου και Βαγγέλη Γιαννακούρα, απάντησε ότι η Τρίπολη δεν μπορούσε να εκπληρώσει τους όρους του προγράμματος, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον πληθυσμιακό κριτήριο, ώστε να ενταχθεί και αυτή στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.
Σημειώνουμε πάντως ότι κατά την πρόσφατη παρουσίαση του προγράμματος στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, ο μελετητής με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος, πανεπιστημιακός καθηγητής Δημήτρης Οικονόμου, συνεχάρη θερμά την περιφερειακή αρχή της Πελοποννήσου για το γεγονός ότι δεν ακολούθησε την πεπατημένη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και δεν ενέταξε στο πρόγραμμα και την έδρα της Περιφέρειας, δηλαδή την Τρίπολη, πράγμα που είπε ότι έκαναν οι περισσότερες υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.
Η απάντηση που δίνουν οι δύο αντιπεριφερειάρχες σχετικά με τη μη ένταξη της Τρίπολης στο πρόγραμμα έχει ως εξής: ««Με έκπληξη διαπιστώσαμε τη βαθιά άγνοια που αποπνέουν οι κατηγορίες του κυρίου Κωνσταντινόπουλου κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όταν όλοι γνωρίζουν ότι επί των ημερών του ως Υφυπουργού Ανάπτυξης, δρομολογήθηκαν εκείνα τα κριτήρια, βάσει των οποίων αποκλείστηκε η Τρίπολη ως περιοχή εφαρμογής του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης (ΒΑΑ).
Είναι λοιπόν τουλάχιστον υποκριτικό να καταγγέλλεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου την ίδια στιγμή που έχει ήδη χρηματοδοτήσει μέσα από το πρόγραμμά της τα προηγούμενα χρόνια με πόρους ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ τις αστικές αναπλάσεις στο Δήμο Τρίπολης.
Η πρόσκληση προς τρεις Αστικές Αρχές, για υποβολή προτάσεων για αντίστοιχες δυο αστικές περιοχές, δηλαδή για το αστικό κέντρο της Καλαμάτας και την ενιαία αστική περιοχή (οντότητα) του διπόλου Άργους–Ναυπλίου, «επιβάλλεται» από τους Κανονισμούς του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020.
Απ’ την άλλη πλευρά ο προσδιορισμός των δυο αυτών περιοχών για εφαρμογή Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) προέκυψε από σχετική μελέτη σύμφωνα με τους κανόνες που έθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, με δεδομένο ότι ήταν αδύνατο εκ των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2014-2020, καθώς και από τα καθοριζόμενα κονδύλια-πόρους για ΒΑΑ στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, να χρηματοδοτηθούν για τέτοιου είδους δράσεις, περισσότερες από δυο αστικές περιοχές, με την αναγκαία πληθυσμιακή συγκέντρωση.
Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 3.1.3. «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναφέρεται «Σε κάθε Περιφέρεια, το πλήθος των στρατηγικών ΒΑΑ θα οριστεί ανάλογα με τη βαρύτητα του αστικού πληθυσμού και τη συμμετοχή των αστικών δραστηριοτήτων στο ΑΕΠ της και στη συνολική απασχόληση. Μέχρι της εκδόσεως ειδικών οδηγιών και κατευθύνσεων της ΕΑΣ, θα εξεταστεί ενδεικτικά: α) η κάλυψη με στρατηγικές ΒΑΑ των αστικών κέντρων που έχουν λειτουργική περιοχή με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων, β) η επιλογή έως δύο μόνον στρατηγικών ΒΑΑ σε εκείνες τις Περιφέρειες των οποίων ο αστικός πληθυσμός δεν ξεπερνά το 50% του συνολικού τους πληθυσμού».
Με αυτά τα δεδομένα προσδιορίσθηκαν οι πόροι για ΒΑΑ στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, συνολικής κοινοτικής συνδρομής 12,08 εκατ. €, η οποία αντιστοιχεί σε 15,10 εκατ. € δημόσια δαπάνη. Κατόπιν δε της σχετικής μελέτης, η οποία πρότεινε τις συγκεκριμένες δυο περιοχές, η Διαχειριστική Αρχή με την απόλυτα σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου αύξησε το ποσό σε 17,625 εκατ. €, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Πελοπόννησος».
Θα έπρεπε επίσης να γνωρίζει ο κ. Κωνσταντινόπουλος ότι κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανονισμούς και το ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί θητείας του ως υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος του ΕΣΠΑ, δεν ισχύουν οι πρακτικές περί ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων των περιόδων 2000-2006 και 2007-2013.
Σας ενημερώνουμε τέλος ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη χρηματοδοτήσει μέσα από το πρόγραμμά της τα προηγούμενα χρόνια με πόρους ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ τις αστικές αναπλάσεις στο Δήμο Τρίπολης.
Σε ότι αφορά δε τις αστικές περιοχές, για τις οποίες εκ του νόμου δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του προγράμματος ΒΑΑ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει προβλέψει στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020 για παρεμβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και αστικές αναπλάσεις πρόσθετους πόρους της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ως εκ τούτου η Τρίπολη και κάθε άλλο αστικό κέντρο της Περιφέρειας θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020.      
Καλούμε τέλος τους κ. Βουλευτές, πριν κάνουν τις ερωτήσεις τους δεξιά και αριστερά, να ενημερωθούν τόσο για το ΒΑΑ και τα υπόλοιπα προγράμματα που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όσο και για τα προβλήματα που καλείται να λύσει η Περιφέρεια και τα οποία έχει δημιουργήσει το κεντρικό πολιτικό σύστημα.
Οι πολίτες δε χρειάζονται αυτόκλητους σωτήρες και λαϊκιστικές κορώνες που δήθεν υπόσχονται σωτηρία από ανύπαρκτους όμως εχθρούς».
Στ.Μ.