Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 10:23

Κόπηκε από το ΕΣΠΑ και άλλο σχολείο του Δήμου Καλαμάτας

ΕΛΛΕΙΠΗΣ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ 
Μετά από την απόρριψη του αιτήματος του Δήμου Καλαμάτας, για την ένταξη στο ΕΣΠΑ έργου αντιμετώπισης των σοβαρών κτιριολογικών προβλημάτων στο πρώην Πολυκλαδικό Λύκειο, η διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας απέρριψε και το δεύτερο αίτημα του Δήμου, για το έργο της επέκτασης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου στον Άρι. Στη σχετική απόφαση, που υπογράφεται από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρο Τατούλη, τονίζεται ότι ο φάκελος που υπέβαλε ο Δήμος Καλαμάτας είχε ελλείψεις και συγκεκριμένα «δεν έχουν υποβληθεί: γεωτεχνική μελέτη, γνωμοδότηση Εφορείας Αρχαιοτήτων, γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων»…

Ο προϋπολογισμός του έργου που ο Δήμος Καλαμάτας αιτήθηκε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (πρόσκληση: «Αναβάθμιση των υποδομών Πρωτοβάθμιας\Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κτιριακές υποδομές») ανέρχεται στα 950.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στον Άρι είχε ξεκινήσει από την εποχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης η επέκταση του Δημοτικού Σχολείου ωστόσο το έργο έμεινε στη μέση. Και με το έργο που ο Δήμος Καλαμάτας επεδίωκε να εντάξει στο ΕΣΠΑ θα συνεχιζόταν και θα ολοκληρωνόταν ό,τι είχε ξεκινήσει από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Στ.Μ.