Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 09:40

Δέκα κρίσιμα ερωτήματα για τη Μαραθόλακκα

Δέκα κρίσιμα ερωτήματα για τη Μαραθόλακκα

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τους όρους με τους οποίους η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε τη μεταφορά των σκουπιδοδεμάτων από το χώρο διαχείρισης, της Μαραθόλακκας, σε γειτονικό χώρο στην ίδια περιοχή, όροι οι οποίοι προφανώς και δεν τηρούνται, όπως φαίνεται καθαρά και στις σχετικές φωτογραφίες, αποκαλύπτει η Δήμητρα Λυμπεροπούλου, περιφερειακή σύμβουλος,  εκπρόσωπος της παράταξης «Πελοπόννησος Οικολογική», η οποία σε κείμενό της θέτει «δέκα κρίσιμα ερωτήματα για τη Μαραθόλακκα»…

Το κείμενο έχει ως εξής: «Η Δήμητρα Λυμπεροπούλου Επικεφαλής των Οικολόγων της Πελοποννήσου αποκαλύπτει ότι στην Συνεδρίαση 62/2017 την Πέμπτη 28/12/2017 πάρθηκε η Απόφαση 631/2017 σύμφωνα με τα Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την  Ανάθεση εργασιών διάθεσης υπολείμματος αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ).

Στην συγκεκριμένη απόφαση υπάρχει η παρακάτω Τεχνική Έκθεση και Τεχνική Περιγραφή:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών για τη διάθεση του δεματοποιημένου υπολείμματος, προϊόν που προέρχεται από τη διαχείριση των αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας. Οι εργασίες της διάθεσης των δεμάτων του υπολείμματος περιλαμβάνουν τη φόρτωση του σε οχήματα μεταφοράς και η εκφόρτωση και εναπόθεσή του σε χώρο που έχει μισθωθεί από το Δήμο για το σκοπό αυτό  και βρίσκεται πλησίον του χώρου επεξεργασίας των  απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας στη Μαραθόλακα.

Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας έχει άκρως επείγοντα χαρακτήρα καθώς συνδέεται με την συνέχεια της λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, λόγω υπερκορεσμού του διατιθέμενου χώρου. Είναι επιτακτική ανάγκη να μεταφερθούν τα  υπάρχοντα δέματα υπολείμματος ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών επεξεργασίας των απορριμμάτων και κυρίως  της κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει γενικά την μεταφορά δεμάτων υπολείμματος, τα οποία υπολογίζονται σε 10.000 τεμάχια περίπου, από το χώρο επεξεργασίας των απορριμμάτων στη Μαραθόλακα, σε γειτονική έκταση 7.120,85 m2 , η οποία έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτό.

Το δεματοποιημένο υπόλειμμα αποτελείται από ανόργανα υλικά τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και έχει προέλθει από την επεξεργασία – διαχωρισμό των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προσωρινή αποθήκευσή του μέχρι την εξεύρεση λύσης για την τελική διάθεσή του, είτε ως καύσιμης ύλης π.χ. στην βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου, είτε σε ΧΥΤΥ.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν εφόσον έχουν προηγηθεί τα απαραίτητα έργα: π.χ διαμόρφωση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων, στεγανοποίηση και διαχείρισης αποπλυμάτων – όμβριων υδάτων, εγκατάσταση δικτύου πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, περιβαλλοντικής παρακολούθησης, περίφραξη κλπ. Τα προαπαιτούμενα έργα θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης μελέτης τεχνικού έργου, η παρούσα μελέτη αντιμετωπίζει μόνο τις εργασίες φόρτωσης – μεταφοράς και εκφόρτωσης των δεμάτων υπολείμματος.

Για την εκτέλεση των εργασιών φόρτωσης – μεταφοράς και εκφόρτωσης είναι απαραίτητη η χρήση των κάτωθι μηχανημάτων:

- κλαρκ με εφοδιασμένο με ειδικό εξάρτημα για την φόρτωση των δεμάτων, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο καταστροφής των στρωμάτων περιτύλιξής τους.

- φορτηγά οχήματα για τη μεταφορά των δεμάτων.

Οι εργασίες θα εκτελούνται ως εξής:

Τα αποθηκευμένα δέματα τα οποία θα πρέπει να είναι στεγανά συσκευασμένα με πολλαπλές στρώσεις ειδικής μεμβράνης περιτύλιξης θα φορτώνονται με το κλαρκ στο φορτηγό με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ευσταθής και ασφαλής μεταφορά τους, το φορτίο θα είναι μικρότερο ή ίσο από το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο του οχήματος. Τα φορτηγά θα μεταφέρουν τα δέματα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης όπου προσεκτικά με τη χρήση του κλαρκ με ειδικό εξοπλισμό εκφόρτωσης θα αποτίθενται πάνω στη στεγανή επιφάνεια με τάξη και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της επιφάνειας για απόθεση των δεμάτων καθώς επίσης και ο απαιτούμενος χώρος για την κίνηση των μηχανημάτων και οχημάτων μεταφοράς και των οχημάτων πυρόσβεσης».

Θέτουμε δημόσια τα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα στη δημοτική αρχή της Καλαμάτας και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις.

  1. Γίνεται επεξεργασία – διαχωρισμός των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων;
  2. Έχει γίνει η διαμόρφωση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων;
  3. Έχει γίνει η στεγανοποίηση και διαχείριση αποπλυμάτων – όμβριων υδάτων;
  4. Υπάρχει περιβαλλοντική παρακολούθηση;
  5. Υπάρχει περίφραξη του χώρου;
  6. Τα υπό μεταφορά δέματα είναι στεγανά συσκευασμένα με πολλαπλές στρώσεις ειδικής μεμβράνης περιτύλιξης;
  7. Εξασφαλίζεται η ευσταθής και ασφαλής μεταφορά τους;
  8. Έχει καταπατηθεί δασική έκταση με συνέπεια να κινδυνεύει ο δήμος Καλαμάτας με μηνύσεις και πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής από την αρμόδια δασική υπηρεσία;
  9. Έχουν επιβαρυνθεί και υποβαθμιστεί τα υπόγεια ύδατα ολόκληρης της περιοχής;
  10. Με την βελτίωση του καιρού υπάρχει πιθανότατα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο χώρο της μαραθόλακας με συνέπεια να πλανάται ο κίνδυνος ενός τοξικού νέφους στον ουρανό της πόλης της Καλαμάτας με ότι αυτό σημαίνει για την υγεία των κατοίκων της πόλης. Έχει γίνει η εγκατάσταση δικτύου πυροπροστασίας και πυρόσβεσης; Υπάρχουν οχήματα πυρόσβεσης;

Δήμητρα Λυμπεροπούλου

Επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Πελοπόννησος Οικολογική».