Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 16:54

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

    Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κε.Δι.Βι.Μ.2 - ΚΩΔΙΚΟΣ: 1247

 

 

 

 

 

               Καλαμάτα 19-03-2017

                

ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ:   ΝΕΔΟΝΤΟΣ 135  - ΚΑΛΑΜΑΤΑ                                                 

ΤΑΧ.  ΚΩΔ: 241 31

                 ΤΗΛ. / FAX: 27210 95860 – 95855

                 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Παναγιώτης Τζαβάρας

Email: kekpemes@hotmail.gr

                

ΘΕΜΑ:  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

          Το Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ προκειμένου να προσλάβει συμπληρωματικά επιμορφωτές για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί, στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου «Κατάρτιση Ενηλίκων 2018-9», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για τα παρακάτω προγράμματα:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Μαγειρικής: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων ή σχολών σεφ, με εμπειρία στο αντικείμενο

Ειδικός Αρτοποιίας: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων ή σχολών σεφ, με εμπειρία στο αντικείμενο

Υπεύθυνος κρατήσεων ξενοδοχείου: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων

Θεατρικό εργαστήρι: Ηθοποιοί, σκηνοθέτες ή πτυχιούχοι θεατρικών σχολών

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΛΑΔΑΣ

Τεχνική Αργαλειού: εμπειροτέχνες

ΛΟΓΓΑΣ

Θεατρικό εργαστήρι: Ηθοποιοί, σκηνοθέτες ή πτυχιούχοι θεατρικών σχολών

ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ

Μαγειρική: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων ή εμπειροτέχνες

ΑΜΦΙΘΕΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Παραδοσιακοί χοροί: πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ή εμπειροτέχνες

 

Η Επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. Κ1/122418/29-08-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

 

Κατά την επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα προηγηθούν όσοι είναι ενταγμένοι στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και μόνο στη περίπτωση που δεν υπάρχουν για κάποιες ειδικότητες θα προτιμηθούν μη ενταγμένοι.

 

Δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι:

- Βιογραφικό σημείωμα

- Πιστοποιητικό του ΕΚΕΠΙΣ (εάν υπάρχει)

- Αντίγραφα τίτλων σπουδών

- Αποδεικτικά επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας

Αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν μόνο στο Κ.Ε.Κ. Π.Ε. Μεσσηνίας, Νέδοντος 135 στη Καλαμάτα από  Τρίτη 20-03-2018 έως Παρασκευή 23-03-2018 (ώρες 09:00-13:00).

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

 

Απόστολος Γκούνης