Τετάρτη, 21 Μαϊος 2014 00:00

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους διαγωνισμούς για τα σκουπίδια

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους διαγωνισμούς για τα σκουπίδια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Οι διαγωνισμοί για τα σκουπίδια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας συνεχίζονται κανονικά, χωρίς να έχουν «παγώσει» οι διαδικασίες και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζει το…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Οι διαγωνισμοί για τα σκουπίδια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας συνεχίζονται κανονικά, χωρίς να έχουν «παγώσει» οι διαδικασίες και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζει το…

…Υπουργείο Ανάπτυξης σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή το σημερινό πρωτοσέλιδο θέμα της «Ελευθεροτυπίας».
Το υπουργείο σημειώνει: «Η αμφισβήτηση των διαγωνισμών των έργων για τη διαχείριση απορριμμάτων με Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) από συγκεκριμένη εφημερίδα σήμερα, δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχείο. Η εφημερίδα επικαλούμενη μια τυπική επιστολή της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – επιστολή που απευθύνεται στερεότυπα στον οποιονδήποτε κάνει αναφορά στη σχετική επιτροπή – σπεύδει κατά τρόπο αυθαίρετο να βγάλει «απόφαση» για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ούτως ή άλλως δεν αποφασίζει γι’ αυτό το θέμα, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη διεξαγωγή των διαγωνισμών των έργων ΣΔΙΤ που υλοποιούνται από τις Περιφέρειες και τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι διαγωνισμοί από τους αρμόδιους φορείς  για τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα τηρώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο σχεδιασμός των έργων δίνει έμφαση στην ανακύκλωση, τόσο μέσω της διαλογής στην πηγή, όσο και μέσω των μονάδων διαχείρισης, επιτυγχάνοντας συνολικά αυξημένους στόχους ανακύκλωσης.
Τα έργα αυτά αποτελούν προτεραιότητα σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο και για την ΕΕ και η διαδικασία δημοπράτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης διασφαλίζει την τήρηση όλων των απαιτήσεων γι’ αυτό και χρηματοδοτούνται μέσω και του ΕΣΠΑ.
Η πρόληψη, η διαλογή στην πηγή και οι μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων συνδυαστικά θα μειώσουν σημαντικά την ταφή απορριμμάτων, οδηγώντας σε πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για όλα τα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις τόσο η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσο και η τήρηση της οδηγίας για τα απόβλητα(98/2008).
Σε όλους τους διαγωνισμούς η τεχνολογία που έχει επιλέγει από τους διαγωνιζόμενους είναι η κομποστοποίηση (αερόβια, αναερόβια χώνευση) με εκτενή μηχανική διαλογή (ανακύκλωση).  Οι διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί σε επιλογή τεχνολογίας, με την προϋπόθεση τήρησης της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας και με κύριο κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προς τον πολίτη».