Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015 17:36

Η πρώτη του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

ΤΡΙΠΟΛΗ 
Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, από το οποίο ο περιφερειάρχης, Πέτρος Τατούλης, έχει μεγάλες προσδοκίες, καθώς σημείωσε ότι…

ΤΡΙΠΟΛΗ 
Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, από το οποίο ο περιφερειάρχης, Πέτρος Τατούλης, έχει μεγάλες προσδοκίες, καθώς σημείωσε ότι…

…«αποτελεί το κρισιμότερο όργανο της επόμενης πενταετίας» και ότι «θα κληθεί να εναρμονίσει τις κατευθύνσεις της νέας προγραμματικής περιόδου με την εξειδίκευση των κανόνων της καινοτομίας στην Περιφέρεια, να ιεραρχήσει τους στόχους της και να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις της Πελοποννήσου».
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου της Περιφέρειας, «ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου σημείωσε ακόμη ότι σημείο αναφοράς της λειτουργίας του Συμβουλίου θα είναι ο στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός της Πελοποννήσου, ο οποίος θα πρέπει να συνδεθεί με τις προτεραιότητες σε διεθνές επίπεδο, αλλά και με τις νέες πολιτικές εξελίξεις.
Ο κ. Τατούλης τόνισε την ανάγκη η χώρα να επενδύσει εμπράκτως στους τομείς της καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης και σημείωσε ότι «η Περιφέρεια Πελοποννήσου υστερούσε στους τομείς αυτούς, παρά την ύπαρξη ΑΕΙ και ΤΕΙ, κυρίως λόγω της μη λειτουργίας Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας που θα συντελούσε στην συγκρότηση ενός σχεδίου για την έρευνα και την καινοτομία.
Βασικός στόχος της Περιφέρειας, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου είναι η εφαρμοσμένη έρευνα και εξειδικευμένη καινοτομία που θα ωφελήσει την τοπική οικονομία δημιουργώντας πολυεπίπεδα συνεργατικά σχήματα.
Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση συμμετείχαν οι Βασίλειος Σιδέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός, Δημήτριος Βελισσαρίου, Πρόεδρος ΤΕΙ Πελοποννήσου, Ιωάννης Παπουτσής, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σπύρος Φούντας Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Σταυρούλα Πελεκάση, στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, Ευαγγελία Τζουμάκα, στέλεχος του ΥΠΑΑΤ, Τάσος Σκούρας, Προϊστάμενος ΕΔΑ Πελοποννήσου, Σταματική Μπελεγρή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Χαρίκλεια Τσιώλη, Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου, Αντώνης Ψαράκης, Πρόεδρος Κέντρου Μεταφοράς Καινοτομίας και Τεχνολογίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, Σπύρος Καραβούλης, Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου, Κώστας Μασσέλος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Γιώργος Τσούλος, Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Νικόλαος Πατσαρίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Κούτρης Παναγιώτης, ΕΔΑ Πελοποννήσου».