Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015 00:00

Ο περιφερειακός σύμβουλος Απ.Γκούνης νέος επικεφαλής της πρώην ΝΕΛΕ Μεσσηνίας

ΝΥΝ Κ.Ε.Κ. 
Ο περιφερειακός σύμβουλος Απόστολος Γκούνης είναι ο νέος επικεφαλής της πρώην Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης και νυν Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεσσηνίας, στη θέση του πρώην περιφερειακού συμβούλου, Θεόδωρου Σταυριανόπουλου…

Ο Απόστολος Γκούνης θα δώσει προτεραιότητα στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης μιας ευρείας γκάμας θεμάτων τόσο στην Καλαμάτα ιδιαίτερα όμως στην περιφέρεια του Νομού.