Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015 20:00

Ενημερωτική ημερίδα για το νέο ΕΣΠΑ στην Τρίπολη

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Επιχειρηματίες, Δήμοι και φορείς αναμένουν πώς και πώς το ξεκίνημα του νέου ΕΣΠΑ και μια καλή ευκαιρία ενημέρωσης για το νέο πρόγραμμα δίνεται με την ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή, στην Τρίπολη, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020…

Όπως σημειώνεται στη σχετική πρόσκληση, «η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 - 2020 διοργανώνουν στο πλαίσιο εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του νέου Προγράμματος σχετική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης.
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δημοσίων, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων αλλά και του κοινού, σχετικά με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 - 2020. Θα παρουσιασθούν η πρόοδος ενεργοποίησής του, οι διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα, το νομοθετικό πλαίσιο και προβλέψεις του συστήματος διαχείρισης περιόδου 2014-2020, καθώς και ειδικά θέματα χρηματοδοτήσεων από τα Ε.Π., όπως θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3), δράσεις κοινωνικού ταμείου - Κοινωνική Ένταξη κ.α».