Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 16:52

Υποστήριξη σε 3.500 ανθρώπους που ζουν σε κατάσταση ακραίας φτώχιας

ΜΕΣΣΗΝΙΑ 
Από τους 4.026 κατοίκους της Μεσσηνίας που βιώνουν κατάσταση ακραίας φτώχιας και κατέθεσαν τις αιτήσεις τους προκειμένου να υποστηριχθούν από το πρόγραμμα επισιτιστικής και υλικής συνδρομής, μπαίνουν τελικά στο πρόγραμμα οι 3.462…

Είναι πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από κοινωνική σύμπαραξη με επικεφαλής την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και άλλους συμπράττοντες τους Δήμους του Νομού, τις Μητροπόλεις και σειρά τοπικών κοινωνικών φορέων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια πέντε χρόνων και οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται κάθε χρόνο. Στους ωφελούμενους θα παρέχεται, ανάλογα με τις ανάγκες τους, τροφή, είδη ένδυσης και πρώτης ανάγκης, υπηρεσίες ψυχικής υποστήριξης, κοινωνικά φροντιστήρια για τα παιδιά κ.λπ
Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα, «σήμερα 19 Οκτωβρίου 2015 αναρτούμε πίνακες ωφελουμένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, όπως μας αποστάλθηκαν από τη Διαχειριστική αρχή.
Σύνολο εγκεκριμένων δικαιούχων στο Νομό Μεσσηνίας: 3.462
Σύνολο απορριφθέντων δικαιούχων στο Νομό Μεσσηνίας: 564
Οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερώνονται περαιτέρω από τους υπαλλήλους-πιστοποιημένους χρήστες της Περιφερειακής Ενότητας και των Δήμων ( στα σημεία που υποβλήθηκαν οι αιτήσεις ένταξης) στις ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών.
Οι απορριφθέντες του Προγράμματος έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων και για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερολογιακών ημερών.
Οι ενστάσεις θα υποβληθούν στους πιστοποιημένους χρήστες της Περιφερειακής Ενότητας και των Δήμων ( στα σημεία που υποβλήθηκαν οι αιτήσεις ένταξης) στις ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών.
Οι ενιστάμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση ένστασης και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους λόγους της ένστασης, σε απλά φωτοαντίγραφα».