Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015 18:13

Μειώνονται, περικόπτονται και τροποποιούνται λατομικές θέσεις στον Κοκκινόβραχο της Θουρίας

Δύο λατομεία στη λατομική ζώνη του Κοκκινόβραχου, στη Θουρία Δύο λατομεία στη λατομική ζώνη του Κοκκινόβραχου, στη Θουρία

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟ 
Οι έξι θέσεις της λατομικής ζώνης στο Κοκκινόβραχο της Θουρίας από έξι αναμένεται να μείνουν πέντε, ενώ ορισμένες πρόκειται να περικοπούν και να τροποποιηθούν. Αυτό επειδή οι υφιστάμενες λατομικές ζώνες βρίσκονται πιο κοντά στους γύρω οικισμούς από τα όρια που προβλέπει η νομοθεσία, με αποτέλεσμα να υφίστανται κίνδυνοι για την ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιών…

Με απόφαση του περιφερειάρχη, Πέτρου Τατούλη, ανατέθηκε στην μεταλλειολόγο μηχανικό, Αγγελική Μεϊντάνη, η σύνταξη του απαιτούμενου φακέλου για την τροποποίηση των ορίων της λατομικής ζώνης και των λατομικών θέσεών της, με αμοιβή 10.000 ευρώ.
Σημείωνεται ότι από τις σημερινές έξι θέσεις, η μία έχει παραχωρηθεί στον Μορέα, για τις ανάγκες του έργου του αυτοκινητόδρομου και η δεύτερη σε λατομική επιχείρηση της περιοχής.
Στ.Μ.