Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022 16:46

Το Επιμελητήριο και η “Φάος” παρουσιάζουν το λεξικό “100+1 Όροι Τεχνολογικού Μετασχηματισμού της Νέας Εποχής”

Το Επιμελητήριο και η “Φάος” παρουσιάζουν το λεξικό “100+1 Όροι Τεχνολογικού Μετασχηματισμού της Νέας Εποχής”

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το βιβλίο του Κωνσταντίνου Αγραπιδά και του Δημήτρη Πανόπουλου, “100+1 Όροι Τεχνολογικού Μετασχηματισμού της Νέας Εποχής”, παρουσία των συγγραφέων, παρουσιάσουν τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και η “Φάρος” Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, στις εφτά το απόγευμα…

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας σημειώνει ότι “το εν λόγω πόνημα, αποτελεί μια πρώτη συστηματική και μεθοδική προσπάθεια συλλογής, καταγραφής και ερμηνείας όλων των ορολογικών προσδιορισμών και εννοιών που σχετίζονται με την διείσδυση της τεχνολογίας στην αγορά εργασίας την οικονομία και την κοινωνία.   

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, της τεχνητής νοημοσύνης της μηχανικής εκμάθησης, της ρομποτικής των μεγάλων δεδομένων και της βιοτεχνολογίας, συνιστά μια διαρκή κοινωνική αλλαγή που επηρεάζει τη λειτουργία της οικονομίας, των επιχειρήσεων, τη φύση και την έννοια της εργασίας, την αγορά εργασίας και τις επιστήμες. Η κατανόηση των  βασικών εννοιών και ορισμών, αποτελεί ένα πρώτο βασικό βήμα για την προσαρμογή στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται με καταιγιστικούς ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο και επηρεάζει οριζόντια όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ήδη η προσέγγιση στην “έξυπνη κοινωνία 5.0” αντανακλά στην κοινωνική διάσταση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όρους κοινωνικής  ευημερίας”.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς είναι γενικός διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο Δημήτρης Πανόπουλος είναι υπ. Δρ. του Παντείου Πανεπιστημίου, επικεφαλής μονάδας έρευνας και τεκμηρίωσης Πολιτικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.