Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021 08:21

Απευθείας ανάθεση για την τουριστική ταυτότητα και το λογότυπο του Δήμου Καλαμάτας με 18.600 ευρώ

Στην ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος τουριστικής ταυτότητας (και λογοτύπου) για τον τουριστικό προορισμό Καλαμάτα», με σύμβασή ύψους 18.600 ευρώ, προχώρησε ο Δήμος Καλαμάτας…

Η υπηρεσία ανατέθηκε σε εταιρία συμβούλων επικοινωνίας και διαφήμισης από την Αθήνα.