Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021 10:51

Στην Καλαμάτα η Ετήσια Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ

Στην Καλαμάτα θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ, στις 19 και 20 Νοέμβρη...

Τα θέματα της Συνδιάσκεψης είναι:  

Α. «Διαμόρφωση της πολιτικο-συνδικαλιστικής δράσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τη νέα συνδικαλιστική χρονιά»

Β. Νόμος για τα εργασιακά (Ν. 4808/2021)

Γ. Πρόγραμμα Δράσης

Στη συνδιάσκεψη συμμετέχουν: Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών – μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Πρόεδρος και Γραμματέας), οι πρόεδροι των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πιστοποίησης.