Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016 15:49

Γράμμα Τσώνη σε Βίτσα για την άρνηση του Δ.Σ. να δεχθεί πρόσφυγες στη Μεσσήνη

Γράμμα Τσώνη σε Βίτσα για την άρνηση του Δ.Σ. να δεχθεί πρόσφυγες στη Μεσσήνη

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
«Αισθάνομαι την ανάγκη να σας δηλώσω την βαθιά μου λύπη, όχι γιατί υπέστην μια πολιτική ήττα με αναδυόμενο πλέον το ζήτημα ενότητας εντός της παράταξής μου, αλλά γιατί  δεν κατόρθωσα να εμφυσήσω στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, την δική μου αγωνία για αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους (σ.σ. πρόφυγες)», σημειώνει ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Τσώνης, σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας και συντονιστή του διυπουργικού για το προσφυγικό, Δημήτρη Βίτσα. Ο δήμαρχος ενημερώνει τον αναπληρωτή υπουργό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν δέχεται πρόσφυγες στο Δήμο…

Ειδικότερα η επιστολή του δημάρχου, η οποία έχει σημερινή ημερομηνία, έχει ως εξής: «Αγαπητέ Υπουργέ, έχοντας απόλυτη επίγνωση του κρίσιμου ζητήματος διαχείρισης των προσφυγικών ροών, κρίνεται επιτακτικό να σας ενημερώσω για τα εξής: Την 26η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, διεξήχθη μια πολύωρη και ταραχώδης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης επ’ αφορμή της δημιουργίας κέντρου φιλοξενίας-προσφύγων στον Δήμο Μεσσήνης. Κατά την έναρξη αυτής (της συνεδρίασης) παρουσίασα ενδελεχώς, ενώπιον του Σώματος και των παρευρισκομένων πολιτών, την κατατεθείσα προς εσάς πρότασή μου για την επιλογή χώρου εγκατάστασης στην θέση «Μακαρία», συνολικής εκτάσεως 12,6 στρεμμάτων. Παρατέθηκε λεπτομερώς κάθε σχετικό έγγραφο και αναγκαίο στοιχείο, με ιδιαίτερη αναφορά στις εγγυήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για κάθε ζήτημα, προς αποσόβηση κάθε προβληματισμού και ανησυχίας κυρίως των κατοίκων της πόλης, αλλά και όσων διαβιούν εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου. Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι σε προγενέστερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06/07/2016 και σε απάντηση δικού σας σχετικού εγγράφου, έθεσα υπόψη του Σώματος την από μ’ αριθμό πρωτοκόλλου 13965/2016 επιστολή μου με θέμα «Κέντρο φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών στον Δήμο Μεσσήνης» περί υποβολής της συγκεκριμένης πρότασης από μέρους μου για δύο θέσεις, εκ των οποίων η μία στην θέση «Μακαρία». Επομένως το σύνολο των μελών του Σώματος κατέστησαν γνώστες της πρότασης της δημοτικής αρχής ήδη από τον χρόνο εκείνο, χωρίς, κατά την διάρκεια του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος, να διαμαρτυρηθούν προφορικά ή γραπτά ή καθοιονδήποτε τρόπο επί του ζητήματος αυτού.
Έπειτα από πολύωρη και επίπονη προσπάθεια δική μου αλλά και μερίδας συνεργατών μου, στάθηκε αδύνατο να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και τούτο διότι, παρότι σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τα μέλη της παράταξής μου, ως είθισται, στο γραφείο μου, σε χρόνο προγενέστερο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ενώ διασφαλίστηκε η ομόφωνη στήριξη της πρότασής μου, εντούτοις κατά την συνεδρίαση υπήρξαν κάθετες διαφοροποιήσεις κάποιων εξ’ αυτών. Αναφορικά με τους μειοψηφήσαντες συνδυασμούς, αυτοί επιδόθηκαν σε απίστευτες αναφορές τρομολαγνείας και μεθόδους μικροπολιτικής σκοπούμενοι αποκλειστικώς την ψηφοθηρία.
Για τους λόγους αυτούς εξαναγκάστηκα να αποσύρω την πρόταση μου. Σε διαφορετική περίπτωση, ήταν παραπάνω από βέβαιο ότι η πρόταση εγκατάστασης των προσφύγων στην θέση «Μακαρία» θα καταψηφιζόταν με συντριπτική πλειοψηφία από το σύνολο των μελών των μειοψηφούντων παρατάξεων, αλλά δυστυχώς και από μέρος της δικής μου παράταξης.
Αισθάνομαι την ανάγκη να σας δηλώσω την βαθιά μου λύπη, όχι γιατί υπέστην μια πολιτική ήττα με αναδυόμενο πλέον το ζήτημα ενότητας εντός της παράταξής μου, αλλά γιατί  δεν κατόρθωσα να εμφυσήσω στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, την δική μου αγωνία για αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους, αλλά και την αυτονόητη αλληλεγγύη που ιδιαίτερα,  όσοι ασκούμε διοίκηση, οφείλουμε εμπράκτως να επιδείξουμε, αναλαμβάνοντας κομμάτι του βάρους και της ευθύνης που μας αναλογεί. Θα πρέπει να σας διαβεβαιώσω, ότι υπερασπίστηκα με όλη μου την δύναμη την φιλοξενία προσφύγων στον Δήμο μου, για στοιχειώδεις ανθρωπιστικούς λόγους, χωρίς να υπολογίσω ούτε μια στιγμή το πολιτικό κόστος.
Γνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες στο ζήτημα αυτό προχωρούν με γοργά βήματα, πρέπει να ληφθεί άμεσα υπόψη ότι οι εξελίξεις αυτές δίνουν μια άλλη τροπή στο ζήτημα αυτό, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης δεν παρείχε την σύμφωνη γνώμη του για την εγκατάσταση των προσφύγων σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Μεσσήνης στην θέση «Μακαρία». Τέλος, εάν κρίνεται σκόπιμο, παρακαλώ ενημερώστε σχετικά το Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης καθώς και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής».