Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016 15:42

Αποφάσεις για κοινή μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων από Μεσσήνη-Οιχαλία

Αποφάσεις για κοινή μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων από Μεσσήνη-Οιχαλία

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
Αποφάσεις για την κοινή επεξεργασία των σκουπιδιών τους καλούνται να λάβουν το επόμενο διάστημα οι Δήμοι Μεσσήνης και Οιχαλίας. Ήδη την Πέμπτη, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, έχει μπει το θέμα της χωροθέτησης της μονάδας που θα λειτουργήσει η μονάδα επεξεργασίας. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσει για την εξυγίανση του χώρου διάθεσης των απορριμμάτων του Δήμου Μεσσήνης, στα Λιμενικά…

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ξεκινήσει στις εφτά το απόγευμα και τα θέματα σχετικά με τα απορρίμματα που θα συζητηθούν είναι:
-Λήψη απόφασης για την από κοινού υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων για την Επεξεργασία των Οικιακών και Δημοτικών Απορριμμάτων των Δήμων Μεσσήνης και Οιχαλίας» με το Δήμο Οιχαλίας.
-Έναρξη Υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) με τις εξής προτεραιότητες:
Ι Χωροθέτηση των Πράσινων Σημείων
ΙΙ Χωροθέτηση της Προσωρινής Μονάδας Εγκατάστασης για την επεξεργασία των απορριμμάτων.
-Εξυγίανση Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων στην περιοχή Λιμενικά.
-Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης όλων των έργων που αναφέρονται τόσο στο ΤΣΔΑ Δήμου Μεσσήνης όσο και στην προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Οιχαλίας στο ΥΜΕΠΕΡΑΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού).