Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017 00:57

Εφετείο για "κούρεμα" αποζημιώσεων σε 552 ιδιοκτήτες απαλλοτριωμένων ακινήτων-επικειμένων

Εφετείο για "κούρεμα" αποζημιώσεων σε 552 ιδιοκτήτες απαλλοτριωμένων ακινήτων-επικειμένων

ΔΡΟΜΟΣ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ-ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ 
Και τις περιουσίες τους έχασαν και πολύχρονη ταλαιπωρία βιώνουν αλλά και μειωμένες αποζημιώσεις υπάρχει πιθανότατα να πάρουν οι 552 ιδιοκτήτες ακινήτων και των επικειμένων τους που έχουν απαλλοτριωθεί για την κατασκευή του δρόμου Σουληνάρι-Κορυφάσιο. Τη Δευτέρα το Τριμελές Εφετείο Καλαμάτας αναμένεται να συζητήσει την αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό των οριστικών τιμών αποζημίωσης των 552 δικαιούχων. Μάλιστα το…

…Ελληνικό Δημόσιο στην αίτησή του υποστηρίζει ότι οι προσωρινές τιμές που καθορίστηκαν από το Μονομελές Εφετείο με την απόφαση 65/2015 (δημοσιεύθηκε στις 20 Αυγούστου 2015) είναι πολύ μεγαλύτερες από τις πραγματικές, άρα εννοεί ότι θα πρέπει να «κουρευτούν». Ειδικότερα, το Ελληνικό Δημόσιο σημειώνει στην αίτησή του: «Η υπ’ αριθ. 65/2015 απόφαση του δικαστηρίου που καθόρισε προσωρινή τιμή μονάδος για κάθε μία από τις άνω ιδιοκτησίες και τα επικείμενά τους που απαλλοτριώθηκαν σε τιμές πολύ μεγαλύτερες από τις πραγματικές τους όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, λόγω και της πολυετούς οικονομικής κρίσης που έχει επιδράσει σημαντικά στη ζήτηση, επιφέροντας καθίζηση στις τιμές των ακινήτων…».
Σημειώνεται ότι η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό των οριστικών τιμών αποζημίωσης κατατέθηκε στο Εφετείο στις 9 Δεκεμβρίου 2015 και η συζήτησή της είχε προσδιοριστεί να γίνει στις 16 Μαΐου 2016, τότε όμως δόθηκε αναβολή για αύριο, 20 Φεβρουαρίου 2016. Η δε απόφαση του  υπουργού Υποδομών για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 6 Μαΐου 2014 (ΦΕΚ 145). Το Μονομελές Εφετείο συζήτησε την αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής αποζημίωσης στις 18 Μαΐου 2015 και όπως ήδη σημειώσαμε η απόφασή του (65/2015) δημοσιεύθηκε στις 20 Αυγούστου 2015.
Αυτά σε ό,τι αφορά την μακρόχρονη ταλαιπωρία του κόσμου μέχρι να πληρωθεί για την περιουσία του που με αναγκαστικό τρόπο απαλλοτρίωσε το Ελληνικό Δημόσιο. Υπάρχει όμως η πολύχρονη ταλαιπωρία και από την κατασκευή του δρόμου, το οποίο αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σχεδόν στα 14.000.000 ευρώ, η δημοπράτηση του έργου έγινε το καλοκαίρι του 2013, σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και ένα χρόνο, μπορεί όμως και να μην τελειώσει γιατί υπάρχουν πολλά και μεγάλα προβλήματα! Και μετά από όλα αυτά εύλογο είναι να απορούν ορισμένοι γιατί τέτοια σπατάλη, τόση ταλαιπωρία αλλά και αδικία των ιδιοκτητών που κινδυνεύουν να πάρουν μειωμένες αποζημιώσεις με το πρόσχημα της κρίσης στη χωρά;…
Στ.Μ.