Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017 18:13

Παρακατάθεση 4 εκατ. ευρώ δύο χρόνια μετά την απόφαση αποζημίωσης για απαλλοτριώσεις!

Παρακατάθεση 4 εκατ. ευρώ δύο χρόνια μετά την απόφαση αποζημίωσης για απαλλοτριώσεις!

ΔΡΟΜΟΣ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ-ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ 
Νέα αναβολή, για τις 6 Νοεμβρίου 2017, έδωσε σήμερα το Τριμελές Εφετείο Καλαμάτας, ύστερα από αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, στη συζήτηση της αίτησης για τον καθορισμό των οριστικών τιμών αποζημίωσης της γης και των επικειμένων που απαλλοτριώθηκαν με αναγκαστικό τρόπο για την κατασκευή του δρόμου Σουληνάρι-Κορυφάσιο. Εν τω μεταξύ, δύο χρόνια μετά την απόφαση του Εφετείου για τον καθορισμό των προσωρινών τιμών αποζημίωσης, έγινε επί τέλους η παρακατάθεση των χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ύψος που ποσού που παρακατατέθηκε ανέρχεται στα 4.050.832,58 ευρώ, για τους δικηγόρους της Καλαμάτας το ποσό είναι 53.104,36 ευρώ και για τους δικηγόρους της Αθήνας 18.143,92 ευρώ…

Η απόφαση ειδοποίησης παρακατάθεσης των αποζημιώσεων δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14 Φεβρουαρίου 2017 (Τεύχος Α.Α.Π., αρ. Φύλλου 26).
Ωστόσο η απόφαση αυτή έχει λάθη που δεν αποκλείεται να προκαλέσουν και νέα καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους! Ειδικότερα, η απόφαση που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ επικαλείται λάθος δικαστική απόφαση για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής αποζημίωσης (193/2013 του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου ενώ η σωστή απόφαση είναι η 65/2015 του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας, που δημοσιεύθηκε στις 20 Αυγούστου 2015)!
Σε ό,τι αφορά την αναβολή που δόθηκε σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο ζήτησε την αναβολή με την αιτιολογία ότι δεν είναι έτοιμο! Είναι η δεύτερη αναβολή που δίνεται στην αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο ζητάει οι οριστικές τιμές αποζημίωσης για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις να είναι μειωμένες σε σχέση με τις προσωρινές τιμές, οι οποίες είναι «πολύ μεγαλύτερες από τις πραγματικές τους όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, λόγω και της πολυετούς οικονομικής κρίσης που έχει επιδράσει σημαντικά στη ζήτηση, επιφέροντας καθίζηση στις τιμές των ακινήτων…»!
Στ.Μ.