Τετάρτη, 17 Μαϊος 2017 20:15

Και τρίτο εξάμηνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Δυτικής Μάνης…

Και τρίτο εξάμηνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Δυτικής Μάνης…

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
Εκ νέου κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Δυτικής Μάνης, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, ύστερα από τη σχετική εξουσιοδότηση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Είναι το τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο που ο Δήμος Δυτικής Μάνης βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάτι που φανερώνει την απόλυτη αδυναμία εξεύρεσης και εφαρμογής μιας αξιόπιστης λύσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων του…

«Αποφασίζουμε την εκ νέου κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας λόγω της επικίνδυνης ρύπανσης από τα συσσωρευμένα απορρίμματα με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον», σημειώνεται στην απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στην οποία επίσης προσδιορίζεται ότι ο Δήμος θα βρίσκεται στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 13 Νοέμβρη 2017.
Όταν μια περιοχή τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της δίνεται η δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων με τις πιο σύντομες διαδικασίες και σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς να απαιτούνται οι τυπικότητες που ισχύουν σε καταστάσεις κανονικότητας. Αποδεικνύεται ωστόσο, τουλάχιστον στην περίπτωση του Δήμου Δυτικής Μάνης, ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας όχι μόνο δεν έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσει το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων αλλά αντίθετα το διαιωνίζει και απλά προσφέρεται πίστωση χρόνου μέχρι να λήξει το κάθε εξάμηνο…
Στ.Μ.