Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 15:37

Ξεκινάει ο ριζικός εκσυγχρονισμός της μονάδας τεχνητού νεφρού στην Κυπαρισσία

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η πρώτη σύμβαση για την προμήθεια μηχανημάτων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, υπογράφτηκε σήμερα. Οι δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό καλύπτονται από το ποσό των 310.000 ευρώ, το οποίο αντλήθηκε από την πώληση μονοκατοικίας στην πόλη της Κυπαρισσίας που προσφέρθηκε από την εκλιπούσα Μαρία Αριδά, ακριβώς για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας τεχνητού νεφρού…

Συνολικά η μονάδα θα εκσυγχρονιστεί με 10 μηχανήματα τεχνητού νεφρού, 13 πολυθρόνες αιμοκάθαρσης και ένα σύστημα επεξεργασίας νερού.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου Μεσσηνίας και διοικητής στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, Παναγιώτης Μπασάκος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας «Θεσσαλοϊατρική» Γεώργιος Κουτρούμπας, παρουσία της διευθύντριας της Μονάδας Τεχνικού Νεφρού Κυπαρισσίας και διευθύντριας της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Μεσσηνίας, Αγγελικής Ζέρβα.

«Κατ’ αυτόν τον τρόπο», σημειώνεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου, «υλοποιείται η επιθυμία της αείμνηστης  ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΙΔΑ, για εκσυχρονισμό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας».