Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 16:51

Έχουν πληρώσει 744.000 ευρώ και ακόμη δεν έχουν μελέτη για την αποχέτευση στην Αίπεια!

Έχουν πληρώσει 744.000 ευρώ και ακόμη δεν έχουν μελέτη για την αποχέτευση στην Αίπεια!

ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο κούκος αηδόνι έχει στοιχίσει στους Έλληνες φορολογούμενους η μελέτη για την αποχέτευση στην παραλιακή ζώνη της Αίπειας, η οποία για να ολοκληρωθεί χρειάζεται πολλές χιλιάδες ευρώ ακόμη… Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2001 και 17 χρόνια μετά το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης αποφάσισε τη διάλυσή της, ενώ έχουν ήδη πληρωθεί 734.000 ευρώ. Η ολοκλήρωση της μελέτης, με τη συγκεκριμένη σύμβαση, θα χρειαζόταν επιπλέον 414.000 ευρώ περίπου (αθροιστικά το συμβατικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στα 1.147,627,09 ευρώ!)”...

Η διάλυση της σύμβασης αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, όπου η δημοτική αρχή είπε ότι δεν έχει και δεν μπορεί να βρει τα 414.000 ευρώ που χρειάζονται επιπλέον για να ολοκληρωθεί η μελέτη και πως ευελπιστεί ότι με νέο διαγωνισμό που θα γίνει, όταν θα βρεθούν πιστώσεις, το κόστος για την εκπόνηση και των υπολειπόμενων μελετών θα είναι πολύ μικρότερο λόγω της μεγάλης έκπτωσης που αναμένεται ότι θα δοθεί.

Η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας ψήφισε κατά της διάλυσης της σύμβασης, αναγνώρισε ότι το οικονομικό κόστος της μελέτης είναι βαρύτατο, υποστήριξε ωστόσο ότι εάν γίνει αυτή η διάλυση τότε η διαδικασία ολοκλήρωσης της μελέτης θα εγκαταλειφθεί από τη δημοτική αρχή και δεν θα γίνει ποτέ αυτό το σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την περιοχή της Αίπειας. Απόλυτα κατά της διάλυσης της σύμβασης ήταν ιδιαίτερα ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Νίκος Φύκιρης.

Από την άλλη η αρμόδια αντιδήμαρχος υποδομών, Γεωργία Παναγοπούλου, διαβεβαίωσε ότι ο μόνος τρόπος να γίνει το έργο είναι με τη διάλυση της υφιστάμενης σύμβασης, την οποία επέμεινε ότι ο Δήμος δεν έχει λεφτά για να την πληρώσει,  ενώ δεν μπορεί και να εντάξει τη μελέτη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αντίθετα, συνέχισε, θα είναι εφικτή η εξασφάλιση χρηματοδότησης εάν γίνει νέος διαγωνισμός για την εκπόνηση των υπολειπόμενων μελετών, γιατί αναμένεται ότι θα προσφερθούν υψηλές εκπτώσεις. Διευκρίνισε επίσης η κ. Παναγοπούλου ότι η ανάθεση της υπό διάλυση σύμβασης έγινε με προεκτιμώμενη αμοιβή 50.000.000 δραχμών (ήταν τον Ιούνιο του 2001) και πως, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε τότε, η οριστική τιμή για τη μελέτη θα καθοριζόταν από τον προϋπολογισμό των έργων που αυτή θα πρότεινε.

Αρχικά η μελέτη αφορούσε έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης ακαθάρτων λυμάτων των Καποδιστριακών Δήμων Αίπειας και Κορώνης, συν ένα βιολογικό καθαρισμό. Το 2004 εγκρίθηκε η προμελέτη και αποφασίστηκε να γίνουν δύο βιολογικοί καθαρισμοί, ένας στον πρώην Δήμο Αίπειας και ένας στον πρώην Δήμο Κορώνης. Το 2009 αποφασίστηκε η διάλυση της διαδημοτικής συνεργασίας των πρώην Δήμων Αίπειας και Κορώνης και η υπό εκπόνηση μελέτη να αφορά μόνο την παραλιακή ζώνη της Αίπειας, τους Χράνους, τη Λογγά και τη Νέα Κορώνη με την Επισκοπή και τον Άγιο Ανδρέα.

Ο Δήμος Μεσσήνης, ως διάδοχος και του πρώην Δήμου Αίπειας, έχει πληρώσει για τη μελέτη μέχρι τώρα 733.934,60 ευρώ και έχει παραλάβει την προμελέτη, την τοπογραφική μελέτη και εκκρεμεί η παραλαβή και πιστοποίηση των γεωτεχνικών μελετών. Οι υπόλοιπες μελέτες παραπέμπτονται στο μέλλον, ώστε να γίνουν με νέα σύμβαση με οικονομικά συμφέροντες όρους.

Στ.Μ.