Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018 16:41

Προσεχώς προσβάσιμες και σε άτομα με κινητικά προβλήματα παραλίες του Δήμου Δυτικής Μάνης

Προσεχώς προσβάσιμες και σε άτομα με κινητικά προβλήματα παραλίες του Δήμου Δυτικής Μάνης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 
Τη χρηματοδότηση του Δήμου Δυτικής Μάνης με το ποσό των 211.000 ευρώ για τη εγκατάσταση όχι μόνιμων ραμπών σε παραλίες του Δήμου Δυτικής Μάνης, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτόνομα το μπάνιο τους άτομα με κινητικά προβλήματα, ανακοίνωσε το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση...

“Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ενισχύεται με 211.000 ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ για τη δημιουργία υποδομών που θα εξασφαλίζουν αυτόνομη πρόσβαση σε θαλάσσιους χώρους κολύμβησης και παραλίες για τα ΑμΕΑ και άλλες κατηγορίες ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα”, σημειώνεται στην ανακοίνωση του, η οποία συνεχίζεται ως εξής: “Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στη Δράση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων υποδομών για αυτόνομη πρόσβαση των ΑμΕΑ και άλλων ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (έγκυοι, υπερήλικες, τραυματίες κ.ά) σε παραλίες και θάλασσες, καθώς και την τοποθέτηση βοηθητικών εγκαταστάσεων, όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής κ.ά.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, υλοποιεί έργα που διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες σε θάλασσες και παραλίες, συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη τουρισμού για ΑμΕΑ και άλλα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα στις παραθαλάσσιες περιοχές”.